Suosikit
Palvelu

Perusopetuksen englanninkieliselle luokalle hakeminen

Lappeenrannassa englanninkielistä opetusta järjestetään Kesämäen koulussa. Sinun on mahdollista hakea lapsellesi koulupaikkaa englanninkieliselle luokalle samalla, kun ilmoitat lapsesi 1.luokalle kouluun Wilmassa. Jos perheenne muuttaa Lappeenrantaan myöhäisemmässä vaiheessa, niin lapsesi on mahdollista hakea englanninkieliselle luokalla valintakriiteristön kohdan 4 mukaisesti.

Kesämäen koulun englanninkielinen opetus järjestetään niin sanottuna laajamittaisena kaksikielisenä opetuksena eli opetuksessa käytetään sekä suomea että englantia. Englanninkielisillä luokilla on tavoitteena opettaa oppilaille opetussuunnitelman mukaisesti perusopetuksen 1.-6. luokkien oppimäärä ja samalla antaa heille mahdollisuus opiskella englantia jo 1. luokalta alkaen. Oppilaiden englannin kielessä pyritään saavuttamaan sellainen taso, että opetus voidaan antaa 5. tai viimeistään 6. luokalla pääosin englanniksi.

Asioi tästä

Ehdot ja kriteerit

Oppilaat valitaan englanninkieliselle luokalle seuraavin perustein seuraavassa järjestyksessä:

  1. Oppilaan asuinpaikka on Lappeenranta. Mikäli perustettavassa ryhmässä on tilaa, voidaan englanninkieliselle luokalle ottaa myös muiden kuntien muut valintakriteerit täyttäviä oppilaita.
  2. Koulutulokkaalle pidettävän suomen kielen valmiustestin sekä soveltuvuutta arvioivan koulutulokkaille pidettävän luokkatestin ja toimintatestin painotettu yhteistulos, joka on vähintään luokalle valintaan edellytetty minimipistemäärä.
  3. Arvonta niiden koulutulokkaiden kesken, jotka ovat saaneet testeissä saman pistemärän, joka on vähintään luokalle valintaan edellytetty minimipistemäärä.
  4. Jos englanti on oppilaan kotikieli ja huoltajan äidinkieli tai oppilas on muuttanut ulkomailta ja saanut opetuksen englannin kielellä tai oppilas on muuttanut muualta Suomesta ja on ollut englanninkielisellä luokalla, rehtori voi kokonaisharkinnan perusteella ottaa oppilaan englanninkieliselle luokalle. Kokonaisharkinnassa rehtorin tulee huomioida oppilaan oppimisvalmiudet sekä luokan kokonaistilanne.

Englanninkielisen luokan oppilaat siirtyvät 7. luokalle englanninkieliselle luokalle Kesämäen kouluun.

Toimintaohje

Lisätietoja englanninkieliselle luokalle hakemisesta saat Kesämäen koulun apulaisrehtorilta ja rehtorilta.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Englanninkieliset luokat ovat osa Lappeenrannan kaupungin opetustoimea eli opiskelu on ilmaista. Englanninkielinen luokka on toissijainen koulu. Kaupunki ei järjestä kuljetusta toissijaiseen kouluun. Edellytyksenä englanninkieliselle luokalle ottamiselle on, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta ja niistä aiheutuvista kustannuksista.