Suosikit
Palvelu

Perusopetuksen aloittaminen vuotta säädettyä aikaisemmin

Lapset aloittavat koulunkäynnin tavallisesti sinä vuonna, kun he täyttävät seitsemän vuotta. Joskus lapsesi edun mukaista voi olla aloittaa perusopetus jo sinä vuonna, kun hän täyttää kuusi vuotta. Tarvittaessa lapsesi koulun aloittamista on siis mahdollista aikaistaa yhdellä vuodella.

Voit anoa lapsellesi oikeutta aloittaa oppivelvollisuuden suorittaminen kuusivuotiaana. Anomus osoitetaan osoitteenne mukaisen lähimmän koulun rehtorille. Rehtori päättää oppilaaksiotosta. Asiaa tarkastellaan aina moniammatillisesti ja hyvin tarkasti harkiten. Hakemukseen tulee liittää aina psykologin ja tarvittaessa lääkärin selvitys.

Jos lapsesi on varhaiskasvatuksessa, laatii varhaiskasvatuksen opettaja pedagogisen kuvauksen lapsesi tilanteesta. Psykologi ja tarvittaessa lääkäri huomioi varhaiskasvatuksessa saadun kuvauksen kannanotossaan. Pedagoginen kuvaus on myös koulun rehtorin luettavissa.

Toimintaohje

Mikäli lapsesi on varhaiskasvatuksen piirissä, ota yhteyttä lapsesi esiopetuksen opettajiin tiedustellaksesi koulunkäynnin aloittamisesta vuotta säädettyä aiemmin. Täytä hakemuslomake ja liitä siihen tarvittavat asiantuntijalausunnot. Toimita hakemus kotiosoitettanne lähinnä olevan koulun rehtorille.

Muut huoltajat täyttävät hakemuslomakkeen, liittävät siihen psykologin ja tarvittaessa lääkärin selvityksen ja toimittavat hakemuksen kotiosoitetta lähinnä olevan koulun rehtorille. Lisätietoa kouluista ja oppilaaksiottoalueista saat asiakaspalvelukeskus Winkistä tai kaupungin karttapalvelusta.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Huoltaja vastaa tarvittavien asiantuntijalausuntojen mahdollisista kustannuksista.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuslaki 1998/628 27§

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628#L7P27

Liittyvät palvelut

Avustajapalvelut ja apuvälineet perusopetuksen oppilaalle Erityinen tutkinto perusopetuksessa Erityiset opetusjärjestelyt Erityisopetus lukiokoulutuksessa Esiopetuksen opiskeluhuolto Esiopetus Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus Jatko-opintoihin hakeminen perusopetuksen jälkeen Joustava perusopetus (JOPO) Kasvun ja oppimisen tuki esiopetuksessa Katsomusaineen opiskelu Koulujen kerhotoiminta Koulukuljetukset Kouluun ilmoittautuminen Lappeenrannan Lyseon lukion englanninkielinen linja Lappeenrannan Lyseon lukion musiikkiteatterilinja Maahanmuuttajien valmistava opetus Musiikkiluokalle hakeminen 3.luokalta alkaen Oman äidinkielen opetus Opiskeluhuolto lukiokoulutuksessa Opiskeluhuolto perusopetuksessa Oppilaanohjaus perusopetuksessa Oppimisen tukitoimet perusopetuksessa Oppivelvollisuuden suorittaminen kotiopetuksessa Oppivelvollisuuden suorittaminen perusopetuksessa Osa-aikainen erityisopetus Painotettu opetus Perusopetukseen valmistava opetus esiopetuksessa Perusopetuksen aloittaminen vuotta säädettyä myöhemmin Perusopetuksen englanninkieliselle luokalle hakeminen Perusopetuksen erityisopetus ja erityinen tuki Perusopetus Pidennetty oppivelvollisuus Ruokailu päiväkodeissa, esikoulussa, perusopetuksessa ja lukiossa Suomi tai ruotsi toisena kielenä -opetus perusopetuksessa Tehostettu tuki perusopetuksessa Toissijaiseen kouluun hakeminen Vapaaehtoisen vieraan kielen opiskelu perusopetuksessa Varhaiserityiskasvatuksen koordinaattori Varhaiserityiskasvatuksen ohjaajat Varhaiskasvatuksen erityisopettajat Varhaiskasvatuksen moniammatillinen tiimi (Varma-tiimi) Varhaiskasvatuksen puheterapeutti Varhaiskasvatuksen venäjänkielinen erityisopettaja Vuosiluokkiin sitomaton opetus Yhteishaku perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen Yksilöllistetty oppimäärä perusopetuksessa