Suosikit

Suur-Sammonlahden alueen kehittäminen

Suur-Sammonlahden lähiökehityshankkeen logo.

Mukavaa kun kiinnostuit Suur-Sammonlahden alueen kehittämisestä!

Täällä voit tutustua Sammontalo - Meijän yhteinen -lähiökehittämishankkeen laadintaan, siihen mitä on jo tapahtunut, missä mennään nyt ja mitä on vielä tulossa.

Hankkeen tavoitteena on tunnistaa Sammonlahden suuralueen, eli Sammonlahden ohella myös Skinnarilan ja Kourulan vahvuuksia ja haasteita, joiden pohjalta aluetta lähdetään kehittämään entistä viihtyisämmäksi ja vetovoimaisemmaksi. Hankkeen aikana kohteita aletaan rakentamaan ja perusparantamaan, mutta lisäksi laaditaan kehittämissuunnitelma, joka ohjaa alueen muutosta pidemmällä aikavälillä.

Suur-Sammonlahti ja tuleva Sammontalo ovat meijän yhteisiä, minkä vuoksi niitä suunnitellaan ja tehdään yhdessä alueen asukkaiden ja yrittäjien sekä kaupungin eri toimialojen kanssa eri ikä- ja käyttäjäryhmät huomioiden. 

Ajankohtaista

Suur-Sammonlahden lähiökehittämishankkeen kehittämissuunnitelma ja kehittämiskortit olivat kommentoitavana 9.-28.6.2023

Aineistot löytyvät kohdasta Tutustu ja kommentoi aineistoa

Suunnittelualue

Suunnittelualue kattaa suurimman osan Lappeenrannan läntisistä kaupunginosista. Siihen kuuluvat Kuusimäki, Kourula, Lavola, Uus-Lavola, Sammonlahti ja Skinnarila.

 

Lähiökehityshankkeen aluerajaus kartalla.

 

Tarkasteltavat teemat

Lähiökehittämisohjelma käynnistyi syksyllä 2020 järjestettyjen lähtötietokyselyjen myötä.

Hankkeella tähdätään vetovoimaiseen, hyvinvoivaan ja viihtyisään asuin- ja työpaikka-alueeseen, jonka ytimen muodostaa eloisa palvelukeskus. Aluetta kehitetään myös monipuolisena viheralueiden kokonaisuutena, jossa liikuntapaikat sekä viher- ja virkistysalueet ovat houkuttelevia, esteettömiä ja kaikkien helposti saavutettavissa.

Suur-Sammonlahden aluetta tarkastellaan hankkeessa seitsemän eri teeman kautta: 

 1. Lähiökoulut edistävät koulutuksen tasa-arvoa ja lasten ja nuorten hyvinvointia
 2. Perhe- ja nuorisotyö sekä harrastustoiminta vahvistavat lasten ja nuorten osallisuutta
 3. Yhteistyö luo yhteisöllisyyttä ja turvallisuutta
 4. Hiilineutraalius tukee lähiökehittämisen kestävyyttä
 5. Viihtyisä, toimiva ja vihreä elin- ja asuinympäristö vahvistaa elinvoimaa
 6. Ikäystävällisyys ja esteettömyys tukevat asuinalueen toimivuutta
 7. Taide- ja kulttuuripalvelut elävöittävät lähiötä. 

Toimenpiteet 

Lähiökehittämishankkeen yksityiskohtaiset toimenpiteet tarkentuvat hankkeen edetessä. Osa toimenpiteistä suunnitellaan vasta prosessin aikana osallisten näkökulma ja tarpeet huomioiden.

Käynnissä olevat toimenpiteet

 • Sammontaloon johtavien liikenneyhteyksien parantaminen

Toteutetut toimenpiteet

 • Jupiterinpuiston leikkipuisto
 • Helsingintien kevyen liikenteen väylän parannustyö.
 • Auringonkukkapellon perustaminen  Skinnarilan Jupiterinpuistoon.
 • Nykytilan analyysikartat
 • Lähtötietokysely
 • Tilastollinen tarkastelu eri osa-alueittain
 • Esteettömyyskysely
 • Selvitysraportin sisällön määrittely

Lähiökehittämishanke nähtävillä

Tutustu aineistoon

Kehittämissuunnitelma ja kortit

Tutustu tarkemmin

Lähiökehittämishankeen

Valmis aineisto

Tästä pääset tutustumaan hankkeen aikana laadittuihin karttoihin, suunnitelmiin ja muihin asiakirjoihin.

Tutustu tarkemmin

Sammontalon asemakaavamuutos

Hankkeen rinnalla Sammonlahden keskustaan rakentuu Sammontalo, joka palvelee valmistuttuaan kaupungin läntisen alueen asukkaita. Kaavamuutos on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 4.4.2022.

Asemakaavan aineistoihin

Ympäristöministeriön Lähiöohjelma 2020-2022

Sammonlahden suuralueen lähiökehittämishanke Sammontalo - Meijän yhteinen, kuuluu Ympäristöministeriön Lähiöohjelma 2020-2022 hankkeisiin. Ympäristöministeriön lisäksi siihen osallistuvat oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, sisäministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö. Rakentamistoimenpiteisiin on saatu ARA:n rahoitusta vuosille 2020 - 2022.

Ympäristöministeriön logo.

Yhteystiedot

Jos sinua askarruttaa jokin hankkeeseen liittyvä asia, niin otathan rohkeasti meihin yhteyttä:

Kaavoitusarkkitehti Sanna Kokko
040 664 6490, sanna.kokko@lappeenranta.fi

Kaavasuunnittelija Niina Seppäläinen
040 668 4499, niina.seppalainen@lappeenranta.fi

Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä
040 653 0745, maarit.pimia@lappeenranta.fi

Lähiökehittämishanke sosiaalisessa mediassa

Ajankohtaisia aiheita, näkökulmia ja uutisia julkaistaan myös Lappeenrannan kaupungin Facebook -sivuilla ja kaupunkisuunnittelun instagram -sivuilla

Lähiöohjelmaan liittyviin päivityksiin voi tutustua #lähiöohjelma -tunnisteella. Lappeenrannan omissa hankepostauksissa käytetään myös tunnistetta #MeijänYhteinen.