Suosikit

Kaavoitusohjelma

Kaavoitusohjelma 2023 - 2025

Kaavoitus on keskeinen väline kaupunkirakenteen ja yhdyskunnan kehittämisessä. Kaavoitusohjelmassa sovitaan, mille alueille kohdistetaan kaavoitustoimenpiteitä lähivuosina. Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaan kunnan on vähintään kerran vuodessa laadittava katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä.

Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialan kaupunkisuunnittelu laati ehdotuksen Lappeenrannan kaupungin kaavoitusohjelmaksi vuosille 2023 – 2025. Kaavoitusohjelma hyväksyttiin kaupunkikehityslautakunnassa 30.11.2022 ja kaupunginhallituksessa 12.12.2022. 

Kaavoitusohjelma hyväksytään nykyisin kolmelle seuraavalle vuodelle. Kaavoitusohjelmassa on hyväksytty kaupunkisuunnittelun tulevien vuosien työlistalle 89 asemakaavakohdetta sekä 11 yleiskaavakohdetta vuosille 2023-25. Kaavoitusohjelman kohteiden lisäksi käynnistetään vuosittain muutamia muitakin kaavamuutoksia, erityisesti elinkeinopoliittisten hankkeiden toteuttamisen mahdollistamiseksi. 

Kaavoitusohjelma 2023 - 2025