Suosikit

Kaavoitusohjelma

Kaavoitusohjelma 2024 - 2026

Kaavoitus on keskeinen väline kaupunkirakenteen ja yhdyskunnan kehittämisessä. Kaavoitusohjelmassa sovitaan, mille alueille kohdistetaan kaavoitustoimenpiteitä lähivuosina.

Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaan kunnan on vähintään kerran vuodessa laadittava katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaavaasioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä.

Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialan kaupunkisuunnittelu on laatinut ehdotuksen Lappeenrannan kaupungin kaavoitusohjelmaksi vuosille 2024–2026. Kaavoitusohjelma on hyväksytty kaupunkikehityslautakunnassa 13.12.2023 ja kaupunginhallituksessa 18.12.2023.

Kaavoitusohjelman kohteiden lisäksi käynnistetään vuosittain muutamia muitakin kaavamuutoksia, erityisesti elinkeinopoliittisten hankkeiden toteuttamisen mahdollistamiseksi.

Kaavoitusohjelma Kohteet kartalla 2024 - 2026

Tiedoston nimi Tiedoston tyyppi Muutettu
Kaavoitusohjelma 2024-2026.pdf .pdf 19.12.2023

Yleiskaavat

1. Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaava 2030, Eteläisen osa-alueen 
vaihe 2
2. Mikonsaaren, Vehkasalon ja Riihilahden osayleiskaava
3. Kukkuroinmäen ja Konnunsuon osayleiskaava
4. Keskustaajaman osayleiskaavan päivitys – Leiri
5. Keskustaajaman osayleiskaavan päivitys – Lauritsala
6. Joutsenon keskustaajaman osayleiskaavan päivitys - Laulujoutsen
7. Lappeenrannan pienvesistöjen ja kylien osayleiskaava, Iitiä – Pulsa osa-alue
8. Lappeenrannan pienvesistöjen ja kylien osayleiskaava, Kasukkala – Vainikkala 
osa-alue
9. Lappeenrannan pienvesistöjen ja kylien osayleiskaava, Joutsenon osa-alue
10.Keskustaajaman osayleiskaavan päivitys - Saikkola
11.Huuhansuon osayleiskaava

Lisäksi laaditaan asemakaavahankkeisiin liittyviä osayleiskaavojen tarkistuksia.

Asemakaavat ja asemakaavan muutokset

1. Kauppatorin ja ympäristökortteleiden kehittäminen 
2. Oprin kortteli 
Kauppakatu 33 
3. Valtakatu 42 
4. Valtakatu 48
5. Valtakatu 54 
6. Valtakatu 51 Vapaudenaukio 
7. Musiikkiopisto
8. Villimiehenkatu 6
9. Kaupungintalon kortteli 
10.Hotelli Lappee 
11.Keisarinasema
12.Imatrantie 7-9 
13.Kimpisen urheilupuisto 
14.Kimpisenkatu
15.Myllysaari 
16.Kahilanniemen kehittäminen
Keskussairaalan ranta-alue 
Kahilanniementie 5 
17.Kaupunginlahden ranta 
•Ainonkatu ja Halkosaari
•Kylpylaitos ja kasino
18.Linnoituksen alue 
19.Tukkikatu
20.Leirin pohjoisosan asuinalueen kehittäminen
21.Leirin alueen kehittäminen 
22.Simolantien asuinalueen II-vaihe 
23.Ristikankaan hautausmaa 
24.Kesämäen alueen asemakaavan ajantasaistaminen 
25.Lentokentän alue 
• Lentokentäntien yritysalueet
• Aurinkopuisto
26.Tykin alue
Ykköskuja - Kangaskatu
Mäntykatu 7
27.Asemanseudun kehittäminen 
28.Entisen Alakylän koulun tontti 
29.Armilankatu 18-26 - Pohjolankatu 15-21
30.Ammattiopisto Sampo
31.Keskuspaloasema
32.Armilan sairaalan alue 
33.Toikansuon puhdistamo 
34. Auto-Killan kortteli
35.Mattilan - Mäntylän alueen asemakaavan ajantasaistaminen 
36.Paraistentien asuinalue 
37.Ihalaisen St1 metanolilaitos
38.Hyväristönmäki 
39.Huhtiniemen alue 
40.Honkakatu 3 
41.Raviradan alue 
42.Länsialueen palveluverkko, vapautuvat alueet 
• Skinnarilan koulu ja päiväkoti
• Lavolan koulu
43.Yliopistonkatu – Skinnarilankatu 
44. Orkoniitynkatu 7 - Liesharjunkatu 4
45.Sammonlahden ja Skinnarilan ranta-alueet 
46.Skinnarilan kampusalue 
47.Pienniemenkatu 7
48.Tervahaudankatu 16
49.Ruoholammen asuinalue
50.Salpausselänkadun alue
51.Voisalmen pallokentän alue 
52.Voisalmen koulu ja päiväkoti
53.Suolahden teollisuusalue
54.Honkasaari 
55.Pappilanniemi
56.Kisapuiston alue, Lepolan hautausmaa
57.Kaakkoiskaari - Reunakatu
58. Ruukintie 4 - 6
59.Hyrymäen ja Myllymäen alueet 
• Teollisuustonttien laajennukset
• Airikanpuisto
• Hannolantien alue
60.Koivistonkatu
61.Pajarilanväylän työpaikka-alue vaihe II
62.Matkailuramppien alue
63.Lapveden teollisuusalue 
64.Hartikkala- Lapvesi alueen asemakaavan ajantasaistaminen 
65.Hakali – Hovinpelto alueen asemakaavan ajantasaistaminen 
66.Lauritsala-talo ja terveysasema 
67.Lauritsalan torin ympäristökortteleiden kehittäminen 
68.Hallituskatu 39 
69.Lauritsalan koulun kortteli
70.Itäisen alueen vapatuvat urheilualueet
Lumikontien kenttä
Lapveden kenttä
71.Kanavapuisto
72.Laihianranta 
73.Myllyniemi 
74.Pontuksen/Laihian/ Mälkiän täydennysalueet 
75.Mustolan satama- ja teollisuusalue
76.Nuijamaantien varren kaupan alueet 
• Rajamarket (Nuijamaa)
77.Kaksoisraide
78. Koskentie 12 (Ylämaa)


Kartalla 2, Joutsenon keskusta- Rauha-Tiuru
79.Kesolantien- Myllytien alue 
80.Honkalahden työväentalon kenttä
81.Ahvenlammen alueen asemakaavan ajantasaistaminen
82.Pulpin pohjoisosa
83.Välitien alueen kehittäminen
84.Laulujoutsenen alue
85.Lappeentien eteläpuolen asuinalue
86.Tennistien itäinen alue
87.Punnanlahden alue
88.Tiurun sairaala-alue
89.Pajupolun alue