Suosikit

Nuorisovaltuuston lausunnot

Nuorisovaltuuston vastaus lausuntopyyntöön valtuustoaloitteesta aktiivisista toimista sateenkaarinuorten hyvinvoinnin edistämiseksi 1.12.2021

Sateenkaarinuoret kokevat jopa päivittäin syrjintää, kiusaamista ja/tai muita ahdistavia kokemuksia mm. koulu- ja opiskelutiloissa, vapaa-ajalla tai kotona perheenjäsenten kanssa. Asialle on jo aikakin saada aktiivisia toimia, joilla sateenkaarinuorten hyvinvointia ja tuntemusta hyvinvoinnista voidaan parantaa.

Lapsiystävällinen kunta nykytilan kartoituksen yhteydessä tehtiin sateenkaarinuorille osoitettu kysely sateenkaarinuorena kasvamisesta Lappeenrannassa. Kyselyssä ilmeni erilaisia ja samantyylisiä ongelmia, joita sateenkaarinuoret kokevat lähinnä kouluympäristössä. Kyselyn aiheena oli “millaista on elää Lappeenrannassa sateenkaarinuorena”, ja siihen osallistui alle 24-vuotiaita nuoria. Suurin osa vastauksista olivat negatiivisia, ja viittasivat, ettei Lappeenrannassa ole hyvä elää sateenkaarinuorena.

Muutamana silmiinpistävänä nostona kyselystä oli kohdistuminen tappouhkauksille, haastavuus sopeutua joukkoon, kavereiden saaminen sekä tarve vaihtaa paikkakuntaa syrjimisen vuoksi.

Nuorisovaltuuston mielestä on äärettömän tärkeää tehdä asialle jotain. Konkreettiset ja vaikuttavat teot ovat vaadittuja. Positiivinen diskriminaatio on hyvin tärkeää, suositeltavaa sekä hyvin olennaista prosessissa. Se, minne hyvinvoinnin parantaminen tulisi pääosin sijoittaa, on opetus- ja koulutuslaitoksiin. Koulut ovat se paikka, mihin valtaosa negatiivisesta ja kritisoivasta ilmapiiristä sijoittuu, ja siellä tulisi tehdä isoimmat muutokset.

Koko valtuustoaloite on äärimmäisen tärkeä ja se käsittelee hyvin tärkeitä keinoja sateenkaarinuorten hyvinvoinnin tukemiseksi. Haluaisimme lisätä siihen pari tärkeää huomiota: unisex -vessojen lisääminen joka puolelle kaupunkia, jo varhaiskasvatuksessa erilaisten perhetyyppien normalisointi ja siitä keskustelu, alakoulussa toteutuva monipuolinen ja rikas seksuaalikasvatus, jotta yläasteella muodostuneet mielipiteet eivät vaikuttaisi nuoren suvaitsevaisuuteen vähemmistöjä kohtaan negatiivisesti. Tärkeää on myös stereotypioiden rikkominen kouluissa sekä trans- ja homofobiaan puuttuminen. Valtuustoaloitteessa mainittiin jo sateenkaarinuorille luoduista yhteyshenkilöistä, jotka vastaavat erilaisiin kysymyksiin sukupuoli- ja seksuaalisuusvähemmistöistä. Ehdotamme, että yhdyshenkilö vastaisi myös kyseisten nuorten turvallisuudesta, ja takaisi, ettei heidän hyvinvointinsa vaarantuisi. Tällöin tulisi esiin sekä fyysinen että henkinen väkivalta, ja se lakkautetaan heti, kun siitä saadaan tieto.

Haluamme korostaa, että sateenkaarinuorten hyvinvointi on vaakalaudalla nykyisessä Lappeenrannan kaupungin järjestelmässä. On siis ylen tärkeää, että asia huomioidaan ja konkretisoidaan mahdollisimman pian.

Lappeenrannassa 1.12.2021 

Vastaus lausuntopyyntöön moposuorasta 29.10.2021

Lappeenranta lapsiystävällisenä kuntana tulisi ottaa huomioon jokainen lapsi ja nuori, sekä heidän tarpeensa ja harrastuksensa. Jos moposuora toteutuu, moottoriyhteisöjen sisäinen koheesio kehittyy. Nuoriso saa uusia yhteyksiä tutun harrastuksen parista ja kokemuksia sekä tietotaitoa erityyppisten moottoriajoneuvojen käytöstä ja toiminnasta. Olisi tärkeää, että Lappeenranta tekisi kaikkensa tukeakseen jokaista kansalaistaan eikä sivuuttaisi ketään harrastustensa perusteella.

Moposuora olisi moottoriajoneuvoja harrastaville nuorille paikka kehittää taitojaan, toteuttaa itseään ja kokeilla uusia temppuja vaarantamatta muuta yleistä liikennettä. On myös nuorelle itselleen turvallisempaa ajella ja temppuilla suljetulla alueella kuin asukaskeskittymissä tai teollisuusalueilla. Nuorille on tärkeää ystävien ja samanhenkisten kanssa oleilu ja hengailu ja moposuora olisi tärkeä paikka nuorille olla yhdessä. Moposuora myös toimisi turvallisena “pakopaikkana todellisuudesta” monelle nuorelle, sillä nuoret usein tarvitsevat paikkaa, jossa “voi vain olla” ilman vanhempia, luokkatovereita yms. Myöskin melu ja muu kova ääni, mitä moottoreista syntyy jäisi asumisalueilta pois siirtyessään moposuoran alueelle.

Toimiva moposuora ottaa huomioon jokaisen nuoren jokaisena vuoden- ja kellonaikana. Aukioloajat moposuoralle eivät olisi hyvä idea, sillä silloin kaikkia nuoria ei oteta huomioon: esimerkiksi kesäaikaan, jolloin harva muutenkaan noudattaa minkäänlaisia aikatauluja. Tuleminen moposuoralle olisi siis omalla vastuulla ja tämä olisi ilmoitettua ja kaikkien tiedossa. Ylempi taho ja esimeriksi valvonta moposuoralle olisi kuitenkin tiedossa, milloin moposuoralla olisi “ruuhka-ajat” ja paljon porukkaa, jotta mahdollinen valvonta voitaisiin tarvittaessa hoitaa.  Toimivan moposuoran paikka on jossakin mahdollisimman lähellä nuorisoa, ei siis missään kovin kaukana keskustasta. Hyvä esimerkki toimivasta moposuorasta ja vastuunjaosta on Kontiolahden moposuora, josta Lappeenranta voisi hyvinkin ottaa mallia.

Lappeenrannassa 29.10.2021

Ilmainen ehkäisy alle 25-vuotiaille 11.10.2021

- Loistava lisäys Lappeenrannan jo valmiiksi kattavalle terveys- ja hyvinvointiverkostolle.

- Hyödyllinen kaikille: turvallinen seksi nuorille, aborttien vähenevyys, turvallisen seksin kynnys madaltuu.

- Kannustetaan, että on ok harrastaa seksiä ja se tulisi tehdä turvallisesti -> tabu seksistä katoaa.

- Abortit vähenee -> abortteihin käytetty raha vähenee.

- Laittomien aborttien teko vähenee.

- Kaikilla nuorilla ei ole varaa ehkäisyyn, eivätkä kaikki pysty itse ostamaan ehkäisyä.

- Jos Lappeenranta haluaa olla edelläkävijä, se lisää Lappeenrannan houkuttelevaisuutta myös lapsiperheiden ja nuorten palveluilla.

- Ilmainen ehkäisy on loistava ja ajankohtainen lisäys Lappeenrantaan, mutta se yksinään ei ole tarpeeksi. Kouluissa opetettava seksiedukaatio tulisi olla parempi ja kattavampi mm. LGBTQIA+:sta ja mitä siihen liittyy.

- Pitää myöskin tukea esim. samansukupuolisten turvallista seksiä ja kertoa mitä se on.

- Parannetaan mahdollisuuksia turvallisen seksin harrastamiseen kokonaisvaltaisesti ja jokaiselle nuorelle.

- Kannustetaan hakemaan apua esim. seksuaalisen häirinnän tai raiskaustapauksissa, vaikka omat huoltajat eivät olisi vastuullisia.

- Turvallinen seksi kuuluu kaikille ja siihen kuuluu ilmainen ehkäisy sekä tarpeeksi tietoa turvallisesta seksistä.

Lappeenrannassa 11.10.2021

Sisäliikuntahalli ja arboretumin puiden kaataminen 25.11.2020

Nuorisovaltuusto kävi keskustelua tästä kokouksensa jälkeen 25.11.2020. Keskustelun sisältö tiivistyi näin: 

Kaksi vaatimusta: uusi paikka sisähallille, tai kaupungin tulee istuttaa lisää puita toisaalle. Nuvalaisia mietityttää miksi sisähalli on tarpeellinen kun vieressä on juuri remontoitu urheilutalo. Voisiko Sisähallin tilan tarvetta ratkaista siirtämällä rakennusta siten, ettei arboretumin puita tarvitsisi kaataa?

Kimpisen yläkoulun oppilaskunnan hallitus käsitteli aihetta omassa kokoontumisessaan viikolla 47. Oppilaskunnan hallituksen näkemykset aiheesta jakautuvat, mutta yhteinen tulos on luettavissa heidän tiivistelmästään:

Oppilaskunta on vahvasti sitä mieltä, että puita pitää suojella, mutta se ei saa hidastuttaa sisäliikuntahallin rakennusta. Jotkut ovat myös sitä mieltä, että puut eivät juurikaan kiinnosta. Aiheuttaa riitelyä.

Oppilaskunnan hallituksen keskustelussa kuultuja näkemyksiä:  

- Joitakin puut eivät kiinnosta.  

- Aiheuttaa riitelyä 

- Vanhalle kansalle puisto on tärkeä ja biologian opettajille 

- Voisiko sijoitusta miettiä uudelleen? esim. juvakan kenttä 

- Liikennepuistoa vesitornille päin tai kokonaan pois 

- Adressi puiden puolesta? 

- Ei haluta, että puiden suojelu myöhäistää sisäliikunnanhallin rakennusta

Lappeenrannassa 25.11.2020

Lausunto monitoimiareenasta 24.9.2020

Lappeenrannan nuorisovaltuusto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto monitoimiareenan sijoittamisesta.

Monitoimiareenan sijoitus keskustaan aiheuttaisi liikenteen kuormittumisen ja ylimääräisen ruuhka-ajan liian usein. Rakennuksen koko ja sijoitus ei sopisi kaupungin yleiskuvaan, ja se olisi liian tunkkaisen näköinen keskellä keskustaa. Kisapuistossa oleva halli toisi kisapuistoa enemmän näkyville, eikä sitä luokiteltaisi enää syrjäseuduksi. Ydinkeskustassa on jo niin paljon markkinoivia tekijöitä, että Lappeenrannan muut osat jäisivät reilusti sen varjoon.

Jos monitoimiareena sijoitettaisiin kisapuistoon, parkkitilaa olisi yksinomaan peleille riittävästi, eikä parkkitilan etsimiseen menisi uusille katsojille ylimääräistä aikaa. Myöskin joukkueiden linja-autoille kisapuistoon olisi paljon suoremmat ja helpommat reitit, eikä keskusta ylikuormittuisi monien kymmenien linja-autojen vuoksi lähes joka viikko. Hallien välinen liikenne toimisi paremmin, jos hallit sijoitettaisiin lähelle toisiaan. Turha siirtyminen busseilla tai jalan jäisi pois, eikä tulisi turhaa maksua vain sijoituksien vuoksi.

Tapahtumien järjestäminen kisapuistossa ei olisi ollenkaan ongelmallista. Meteli ja liikenne pelien aikana olisi hallitumpaa, jos areena olisi sijoitettu 1-2 km säteelle ydinkeskustasta. Hallin sijoitus ei vaikuttaisi juuri ollenkaan esiintyjiin tai artisteihin. Ihmisiin ei vaikuta tapahtuman paikka ja sijoitus, katsojien määrä on enemmän kiinni mainostuksesta ja artistin kuuluisuudesta. 

Kisapuistoon sijoittaminen olisi hieman edullisempaa, sponsoreista huolimatta. Vaikka hallin koko olisi hieman pienempi, se ei haittaisi hallin toimintaa. Rahat, jotka säästettäisiin hallin rakentamisesta voitaisiin käyttää kaupungin yleiskuvaan, viihtyvyyteen ja peruskorjauksiin.

Liikkuminen Lappeenrannan ydinkeskustassa olisi lähes mahdotonta kahden vuoden tietöiden vuoksi. Tietöiden aiheuttamat äänet ja metelintaso haittaisivat jokaista Lappeenrannassa kulkevaa, ja se antaa kaupungista negatiivisen auran jokaiselle uudelle vierailijalle.

Hallin toiminta olisi monipuolisempaa, jos hallilla ei ole isoja sponsoreita. Toiminta olisi myös tasapuolisempaa pelkille harrastajille. Suuret sponsorit veisivät suuren osan hallin toiminnasta, monipuolisuudesta, käyttöajasta ja markkinoinnista.

Lappeenrannassa 24.9.2020

Lausunto Rakuunamäen kaavamuutokseen 22.8.2018

Nuorisovaltuustolla nousi puheenaiheeksi lähiliikuntapaikkojen kunnostaminen ja monipuolistaminen. Lisäksi nuorisovaltuusto toivoo, että liikuntapaikkoja voisi mahdollisuuksien mukaan lisätä. Rakuunamäen tämänhetkiset liikunta-alueet ovat kunnostuksen tarpeessa. Nuorisovaltuusto esittää, että Rakuunamäen liikuntapaikkojen suunnittelussa voitaisiin hyödyntää Myllysaaren liikunta-alueiden onnistunutta suunnittelua.

Vilho Petter Nenosen puiston itäalueelle voisi kehitellä vapaa-ajan liikunnan alueen, missä olisi mm. free run -puisto tai street-jalkapallokenttä. Myöskin jo olemassa olevaa tenniskenttää voitaisiin hyödyntää ja sitä kunnostaa. Myöskin esimerkiksi juuri tenniskentän läheisyyteen lentopallokenttä voisi sopia. Myöskin keskustelussa nousi, että Rakuunamäellä on jonkinlainen uimapaikka, jota voisi kunnostaa.

Nuorisovaltuuston mielestä Rakuunamäki on hyvin otollinen paikka uusille mahdollisuuksille. Siksi nuorisovaltuusto toivoo, että kauniit rakennukset voivat säilyä entisellään - vaikkakin uudistetussa käytössä. Nuorisovaltuustolla nousi rakennuksiin ja niiden käyttöön liittyen ehdotus. 

Vaikka Adolf Ehrnroothin aukio on rauhoitettu, voitaisiin sitä kuitenkin maisemoida hieman houkuttelevammaksi. Nuorisovaltuustolla nousi mieleen jos aukiolle olisi mahdollista saada vaikka vesiaihe tai lisää kasvillisuutta - esimerkiksi pensaita, kukka-asetelmia. Myöskin arboretum nousi nuorisovaltuuston mieleen ja nuorisovaltuusto uskoo, että se toisi Rakuunamäelle lisää kävijöitä - mahdollisesti myös turisteja.

Nuorisovaltuusto esittää, että Rakuunamäelle mahdollistettaisiin opiskelijavetoista yritystoimintaa, muun muassa kahvilatoimintaa, joka voisi innostaa nuoria käymään siellä useammin. Lisäksi Nuorisovaltuusto esittää, että Rakuunamäelle voitaisiin miettiä nuorille myös muita paikkoja, joissa voi viettää aikaa tai vaihtoehtoisesti jopa opiskella.

Nuorisovaltuusto tukee Rakuunamäen alueen uudistamista ja toimivuuden parantamista. On tärkeää, että Rakuunamäkeä uudistetaan kaikille ikäluokille sopivaksi ja myös paikaksi, josta löytyy kaikenlaista toimintaa. Tärkeimmiksi asioiksi nuorisovaltuusto nostaa esille lähiliikuntapaikkojen kunnostuksen, jotta juurikin nuorille saataisiin lisää liikuntaa - ja miksi ei kaikenikäisille. Myöskin nuorten yrittäjien tukeminen esimerkiksi kahvila tms. toiminnassa on hyvinkin suuri asia, jonka nuorisovaltuusto haluaa nostaa esille ja mietintään.