Suosikit
Palvelu

Musiikkiluokalle hakeminen 3.luokalta alkaen

Lappeenrannan musiikkiluokilla tarjoamme painotettua musiikin opetusta eli musiikin opetuksen määrä on normaalia suurempi. Musiikin opetuksen määrä on päätetty Kimpisen koulun tuntijaossa. Opetus koostuu monipuolisesta laulamisesta, soittamisesta ja musiikkitiedosta eri muodoissaan.

Lisäksi musiikkiluokalla saa paljon esiintymistottumusta ja elämyksiä erilaisista tilaisuuksista. Musiikkituntien lisäksi oppilailla on mahdollisuus osallistua erilaisiin kerhoihin. Musiikkiluokalla opiskelu edellyttää oppilaalta riittäviä perusvalmiuksia opiskelutaitojen ja -tottumusten osalta.

Yhteistyö Lappeenrannan musiikkiopiston kanssa

Musiikkiluokat tekevät tiivistä yhteistyötä Lappeenrannan musiikkiopiston kanssa esimerkiksi musiikin perusteiden opetuksessa.

Mikäli oppilas vastaanottaa haun yhteydessä saadun opiskelupaikan Lappeenrannan musiikkiopistolta, osallistuu hän musiikkiopiston opetukseen iltapäivisin tai iltaisin. Soittotaidon kehittyessä opinto-ohjelmaan sisältyy musiikkiopiston opetussuunnitelman mukaisesti yhteissoitto.

Asioi tästä

Ehdot ja kriteerit

Musiikkiluokka on toissijainen koulu. Kaupunki ei järjestä kuljetusta toissijaiseen kouluun. Musiikkiluokalle valittu ei voi myöhemmin hakea mihinkään muuhun Lappeenrannan kaupungin ylläpitämään erityispainotusryhmään.

Musiikkiluokan valintakriteerit ovat:

  1. Oppilaan asuinpaikka on Lappeenranta. Mikäli perustettavassa ryhmässä on tilaa, voidaan musiikkiluokalle ottaa myös muiden kuntien muut valintakriteerit täyttäviä oppilaita.

  2. Oppilaan musikaalisuutta arvioivan Lappeenrannan musiikkiopiston ja Kimpisen koulun järjestämän valintakokeen tulokset. Musiikkiopistoon aiemmin otettu osallistuu valintakokeeseen vain ryhmämusisointia arvioivaan osuuteen, laulunäytteeseen ja haastatteluun. Ryhmämusisointiosuudesta on saatava hyväksyttävä pistemäärä (väh. 10/20), jotta hakija voi tulla valituksi musiikkiluokalle. Muutoin perusteena on aiemman musiikkiopiston järjestämän valintakokeen tulos. Mikäli hakijoiden joukossa on jo musiikkiopiston oppilaina olevia enemmän kuin 16, järjestetään musikaalisuutta arvioiva valintakoe kaikilta osilta uudelleen kaikille hakijoille (myös jo Musiikkiopiston valintakokeen aiemmin hyväksytysti suorittaneille). Musiikkiluokkahaussa huomioidaan oppilaan uusitussa kokeessa saama pistemäärä.

  3. Mikäli oppilaat saavat täsmälleen saman pistemäärän musikaalisuustestissä, valitaan musiikkiluokalle oppilas, joka on saanut paremmat pisteet laulutaitoa arvioivasta osiosta.

  4. Mikäli oppilaat saavat täsmälleen saman pistemäärän myös laulutaitoa arvioivasta osuudesta, valitaan musiikkiluokalle oppilas, joka on saanut paremmat pisteet ryhmämusisointiosuudesta.

  5. Arvonta niiden oppilaiden kesken, jotka ovat saaneet musiikkiopiston valintakokeessa, laulutaitoa arvioivassa osuudessa ja ryhmämusisointiosuudessa saman pistemäärän, joka on vähintään luokalle valintaa edellytetty minimipistemäärä.

Toimintaohje

Hakuaika musiikkiluokalle on toisena kouluvuotena tammikuussa. Oppilas osallistuu helmikuussa musiikkiopistolla pidettävään valintakokeeseen. Koe sisältää erilaisia laulu- ja rytmitehtäviä sekä ryhmämusisointiosuuden, joiden avulla arvioidaan edellytyksiä omaksua musiikin eri osa-alueiden taitoja.

Musiikkiluokalle hakemisesta ja oppilaaksiotosta ilmoitetaan Wilmassa huoltajille.

Musiikkiluokalle pyrkivien oppilaiden huoltajille pidetään tiedotustilaisuus Lappeenrannan musiikkiopistolla. Tilaisuudessa esitellään musiikkiluokkien ja musiikkiopiston toimintaa ja kerrotaan tarkemmin musiikkiluokkahausta ja valintakokeista. Tiedotustilaisuudesta ilmoitetaan Wilmassa.

Ota yhteyttä Lappeenrannan musiikkiopistoon tai Kimpisen koulun apulaisrehtoriin lisätietoja saadaksesi.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Huoltajat vastaavat musiikkiopiston lukukausimaksuista. Musiikkiluokalla opiskelu on maksutonta.