Suosikit

Radon

Radon on maaperässä oleva hajuton, mauton ja väritön radioaktiivinen kaasu, joka voi kulkeutua asuntoon rakenteiden raoista. Radonpitoisuus on tavallisesti korkein taloissa, jotka on rakennettu hyvin ilmaa läpäiseville kohomuotoisille soraharjuille tai uraanirikkaille kallioille.

Radonmittaus, jolla radonpitoisuutta arvioidaan, tehdään Säteilyturvakeskuksen hyväksymää mittausmenetelmää käyttäen talviaikaan, mittausaika on vähintään kaksi kuukautta. Radonmittauksista saat lisätietoa Säteilyturvakeskuksen sivuilta.