Suosikit

Järjestyssäännöt

Pontuksen koulun järjestyssäännöt

Pontuksen koulun tavoitteena on, että koulu on turvallinen ja viihtyisä oppimis- ja työskentely-ympäristö oppilaille, opettajille ja muulle henkilökunnalle. Koulun järjestyssäännöissä annetaan kouluyhteisön turvallisuuden ja viihtyisyyden kannalta tarpeellisia määräyksiä käytännön järjestelyistä, asianmukaisesta käyttäytymisestä, koulun omaisuuden käsittelystä, erilaisten esineiden ja aineiden hallussapidosta, koulun tilojen siisteydestä sekä koulualueella olemisesta.

Pontuksen koulun järjestyssäännöt ovat voimassa koulupäivän aikana, koulumatkoilla, koulukuljetuksissa, retkillä, leirikouluissa sekä kaikissa muissa koulun tilaisuuksissa. Järjestyssäännön rikkomisesta voidaan rangaista.

Järjestyssäännöt

1. Kunnioitan muita. Käyttäydyn asiallisesti ja kohteliaasti. Väkivallan käyttö on ehdottomasti kiellettyä kaikissa koulun tilanteissa.

2. Noudatan koulun työjärjestystä ja muita määräaikoja, sekä teen annetut tehtävät huolellisesti.

3. Puhun asiallisesti, positiivisesti ja arvostavasti.

4. Huolehdin omalta osaltani koulun siisteydestä. Pidän hyvää huolta yhteisistä tavaroista.

5. Annan työrauhan kaikille.

6. En tuo kouluun enkä pidä koulupäivän aikana hallussani sellaisia esineitä tai aineita, joiden hallussapito on laissa kielletty tai joilla voidaan vaarantaa omaa tai toisten turvallisuutta tai joiden hallussapidolle ei ole hyväksyttävää syytä.

7. Noudatan netikettiä ja opettajien ohjeita tietokoneisiin, matkapuhelimiin ja tietoturvaan liittyen.

8. Pidän puhelimeni koulupäivän ajan äänettömänä.

9. Pysyn koulun piha- ja välituntialueella koulupäivän ajan.