Suosikit

Villimies- ja kotiseutuvaakunoiden käyttöohjeet

Lappeenrannan kaupungin tunnus on Villimies-vaakuna.

1. Vaakuna on Lappeenrannan kaupungin virallinen tunnus ja sitä voidaan käyttää näissä säännöissä määrätyllä tavalla.

2. Vaakunaa voidaan täydentää sen ulkopuolelle sijoitettavalla hallintokunnan, viraston tai liikelaitoksen nimellä. Kunnan omien virastojen
ja laitosten kunnan vaakunan käytöstä tulkintaohjeita antaa kaupunginsihteeri.

3. Yksityinen henkilö tai yhdistys voi luvan saatuaan käyttää vaakunaa kotiseutua osoittavana osakuviona lipussa, jäsenmerkissä tms. jollei käyttö loukkaa vaakunan käytöstä annettuja määräyksiä, hyvää tapa tai heraldiikan periaatteita.

Vaakunan käytöllä on oltava kaupungin myönteistä kuvaa ja tunnettavuutta edistävä, matkailua tai muuta yritystoimintaa palveleva tai muuten sellainen käyttötarkoitus, jossa vaakunan käytöllä on kaupungin kannalta myönteistä tai yleisesti hyväksyttyä asiaa edistävä merkitys.

Mikäli vaakunaa halutaan käyttää elinkeinotoiminnassa, voidaan lupa myöntää vain erityisen perustellusta syystä.

Vaakunan käyttämisestä ulkopuolisiin tarkoituksiin ei saa aiheutua sekaannusta kaupungin virallisen toiminnan ja vaakunaa käyttävän yrityksen tai yhteisön toiminnan kesken.

Kaupungilla on oikeus vaatia vaakunan poistamista lipusta, merkistä tai julisteesta, jos sitä on käytetty sen arvoa alentavalla tavalla tai muuten sopimattomasti. Ratkaisun tällaisissa harkintaan perustuvissa kysymyksissä tekee apulaiskaupunginjohtaja.

4. Ajoneuvoissa ja painotuotteissa, kuten mm kirjeissä, kirjekuorissa ja tiedotteissa vaakunaa saavat käyttää vain Lappeenrannan kaupungin hallintokunnat, kaupunkikonserniin kuuluvat yhteisöt ja ne kuntayhtymät, joissa Lappeenrannan kaupunki on osakkaana ja ne, jotka käyttävät kaupungin puolesta viranomaisvaltaa

5. Lappeenrantaan liitettyjen muiden kuntien (Lauritsala, Lappee, Nuijamaa, Joutseno) vaakunoita pidetään kotiseutuvaakunoina, joita koskevat seuraavat säännökset:

Kotiseutuvaakunaa voidaan käyttää esimerkiksi

 • lakkautetun kunnan alueella toimivan rekisteröidyn seuran tai
  yhdistyksen lipussa,
 • standaarissa tai muussa symbolissa
 • kotiseutuviireissä
 • seurojen tai yhdistysten lahjaesineissä seuran tai yhdistyksen
  nimellä varustettuna
 • paikkakunnan identiteettiä vahvistavassa eettisesti ja esteettisesti soveliaassa matkailu- tai muussa markkinoitavassa tuotteessa ja
  markkinoinnissa
 • taajamamerkkien yhteyteen pystytettävien ”kylä- tai kaupunginosaporttien” yhteydessä

Kotiseutuvaakunaa ei sen sijaan voi käyttää esimerkiksi

 • puoluepoliittisissa yhteyksissä
 • vanhan kunnanrajan kohdalta poistuvan nimikilven sijaan tai muissa
  liikenneopasteissa
 • epäeettisessä tuotteessa tai markkinoinnissa.

Luvan kotiseutuvaakunan käyttämiseen em. periaatteiden pohjalta antaa apulaiskaupunginjohtaja.

Kotiseutuvaakunan pöytästandaaria ei voi myydä.