Suosikit

Alueraadit

Tervetuloa tutustumaan alueraatitoimintaan!

Lappeenrannan kaupungin taajama-alueilla aloitti vuoden 2006 alusta toimintansa viisi alueraatia; Eteläinen, Keskusta, Lauritsala, Läntinen ja Pohjoinen.

Joutseno aloitti toimintansa kuntaliitoksen myötä vuonna 2009 ja Ylämaa kuntaliitoksen myötä vuonna 2011. Uusin alueraati, Lappeen haja-asutusalue, aloitti toimintansa vuonna 2015.

Alueraadeissa päivitetään vuosittain eri alueiden kärkitavoitteita, tehdään useita parannus- ja kehittämisesityksiä ja toteutetaan yhteistyössä kaupungin kanssa erilaisia asumiseen, liikennejärjestelyihin ja palveluihin liittyviä hankkeita. Raatien toiminta on todettu Lappeenrannan kaupungin taholta varsin tarpeelliseksi ja tulokselliseksi.

Alueraatien kokoonpanoissa ovat mukana alueen aktiiviset asukkaat, asukasyhdistykset, järjestöt ja yritykset kunkin alueen toiveiden ja  luonteen mukaisesti. Lähtökohtana on se, että alueen eri toimijoilla olisi edustus raadissa. Raatien toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen, joten raadeissa otetaan uudet aktiiviset toimijat avosylin vastaan.

Alueraadin tehtävänä on koota sen tietyn alueen asukkaiden, asukasyhdistysten ja toimijoiden
äänet, ajatukset sekä ideat yhteen ja viedä niitä eteenpäin yhdellä laajalla rintamalla. 

Alueraadeilla ei ole juridista toimintavaltaa. Kaupungin työntekijät toimivat alueraatien sihteereinä. Asukkaille on auennut raatien ja kaupungin organisoiman asukastoiminnan kautta uudenlainen mahdollisuus vaikuttaa ja ottaa yhteyttä virkamiehiin ja päätöksentekijöihin.

Mikäli haluat tietää lisää alueraatien toiminnasta tai olet kiinnostunut tulemaan mukaan, ota yhteyttä:

Osallisuuskoordinaattori Pia Pulliainen 
gsm: 040 5494 740
email: pia.pulliainen@lappeenranta.fi