Suosikit
Palvelu

Ruokailu päiväkodeissa, esikoulussa ja kouluissa

Päiväkotiruokailu ja kouluruokailu järjestetään kaikissa päiväkodeissa, peruskouluissa ja lukioissa. Lappeenrannan kaupunki ostaa kouluruokailupalvelut Saimaan Tukipalvelut Oy:ltä. Päiväkodeissa tarjotaan lapsille lounaan lisäksi aamu- ja välipala. Osassa kouluja on mahdollista ostaa välipala Saimaan Tukipalvelut Oy:ltä. Lukiokoulutuksen opiskelijat ovat oikeutettuja maksuttomaan lounaaseen niinä päivinä, joina opetus tapahtuu koulussa.

Asioi tästä

Toimintaohje

Lisätietoja päiväkoti- ja kouluruokailusta saat Saimaan Tukipalvelut Oy:ltä. Verkkosivuilta löydät mm. ruokalistat ja yhteystiedot. Erityisruokavaliot huomioidaan terveydellisin perustein yksilöllisten tarpeiden mukaisesti kansallisen allergiaohjelman mukaisesti. Jos lapsellasi on erityisruokavalio, täytä Wilman tiedotteista löytyvä erityisruokavaliolomake ja toimita se päiväkodin/koulun ruokapalvelusta vastaavalle henkilökunnalle.

Maksullisuuden tiedot

Kouluruokailu on maksutonta. Varhaiskasvatuspalvelut ovat maksullisia.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Niin osa-aikaisessa kuin kokopäiväisessä varhaiskasvatuksessa olevat lapset ovat oikeutettuja ruokailuun ja tarvittaviin välipaloihin, joista vanhemmat maksavat kuukausittaisissa varhaiskasvatusmaksuissaan. Esi- ja perusopetuksen oppilaat ovat oikeutettuja kunnan tarjoamaan maksuttomaan kouluateriaan koulupäivinä. Lukiolaiset, ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat ja kansanopistossa opiskelevat oppivelvolliset ovat oikeutettuja ateriaan vähintään niinä päivinä, joina opetus tapahtuu koulussa.

Päiväkoti- ja kouluruokailun järjestämisessä otetaan huomioon pienten lasten, koululaisten ja opiskelijoiden allergiat ja muut sairaudet, eettiset valinnat ja uskonnon erityispiirteet.

Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161503

Perusopetuslaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628

Liittyvät palvelut

Avoin päiväkoti Avustajapalvelut ja apuvälineet perusopetuksen oppilaalle Erityinen tutkinto perusopetuksessa Erityiset opetusjärjestelyt Esiopetuksen opiskeluhuolto Esiopetus Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus Ilmoitus terveyshaittaepäilystä Joustava perusopetus (JOPO) Kasvun ja oppimisen tuki esiopetuksessa Katsomusaineen opiskelu Koulujen kerhotoiminta Koulukuljetukset Kouluun ilmoittautuminen Kunnallinen varhaiskasvatus päiväkodissa Kunnallinen varhaiskasvatus perhepäivähoidossa Lapsen tuki varhaiskasvatuksessa Leikkikerho Leikkipuistot Maahanmuuttajien valmistava opetus Muistutus varhaiskasvatuksen toiminnasta Musiikkiluokalle hakeminen 3.luokalta alkaen Oman äidinkielen opetus Opiskeluhuolto perusopetuksessa Oppilaanohjaus perusopetuksessa Oppimisen tukitoimet perusopetuksessa Oppivelvollisuuden suorittaminen kotiopetuksessa Oppivelvollisuuden suorittaminen perusopetuksessa Osa-aikainen erityisopetus Painotettu opetus Palveluseteli yksityisissä päiväkodeissa Perusopetukseen valmistava opetus esiopetuksessa Perusopetuksen aloittaminen vuotta säädettyä aikaisemmin Perusopetuksen aloittaminen vuotta säädettyä myöhemmin Perusopetuksen englanninkieliselle luokalle hakeminen Perusopetuksen erityisopetus ja erityinen tuki Perusopetus Pidennetty oppivelvollisuus Suomi tai ruotsi toisena kielenä -opetus perusopetuksessa Suomi toisena kielenä opetus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa Tehostettu tuki perusopetuksessa Toissijaiseen kouluun hakeminen Vapaaehtoisen vieraan kielen opiskelu perusopetuksessa Varhaiserityiskasvatuksen koordinaattori Varhaiserityiskasvatuksen ohjaajat Varhaiskasvatuksen erityisopettajat Varhaiskasvatuksen moniammatillinen tiimi (Varma-tiimi) Varhaiskasvatuksen palveluohjaus Varhaiskasvatuksen puheterapeutti Varhaiskasvatuksen venäjänkielinen erityisopettaja Vuosiluokkiin sitomaton opetus Yksilöllistetty oppimäärä perusopetuksessa Yksityinen perhepäivähoito