Suosikit

Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaava 2030, Rakuunamäen osa-alue

Tarkoitus    

Puolustusvoimat ja senaattikiinteistöt ovat luopumassa alueen kiinteistöistä ja keskittämässä toimintansa niin sanotun Leirikentän alueelle. Suunnittelun tavoitteena on mahdollistaa Puolustusvoimien käytöstä poistuvien rakennusten uudiskäyttö sekä varautua tulevaisuuden tarpeisiin Rakuunamäellä. Samalla Rakuunamäen osayleiskaava päivitetään ja kytketään Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaava 2030 -työhön.

Lappeenrannan keskustaajaman alueelle ollaan laatimassa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista oikeusvaikutteista osayleiskaavaa, jonka tavoitevuosi on 2030. Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaava 2030 tulee korvaamaan kokonaan vielä osin voimassa olevan kaupunkimaisen alueen kattavan keskustaajaman osayleiskaavan, jota on viimeksi tarkistettu vuonna 1999. Keskustaajaman osayleiskaavatyön tavoitteena on turvata keskustaajaman kehittyminen varaamalla riittävät ja tarkoituksenmukaiset alueet asumiselle, palveluille, elinkeinotoiminnalle, virkistykselle ja matkailulle.

Sijainti    

Rakuunamäen osayleiskaavamuutosalue käsittää noin 36 hehtaarin laajuisen alueen Lappeenrannan ydinkeskustan länsipuolella. Alue rajautuu pohjoisessa Taipalsaarentiehen, idässä Liisankatuun, etelässä Valtakatuun ja Fazerin tehdas-alueeseen sekä lännessä Saimaaseen. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 36 hehtaaria.

Hyväksyjä    

Kaupunginvaltuusto 

Käsittelyvaiheet

Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ollut nähtävillä mielipiteiden keräämistä ja lausuntojen antamista varten 22.11. – 22.12.2017.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään MRL 62 §:n ja 63 §:n mukaisesti nähtävillä 22.11.2017 alkaen kaavan laadinnan ajan.
MRA 62 §:n mukainen ennakkokuuleminen 19.3. - 19.4.2018.
Kaupunkikehityslautakunta 16.5.2018
Kaupunginhallitus 21.5.2018
Ehdotus nähtävillä 31.5.-2.7.2018
Kaupunginhallitus 17.9.2018
Kaupunginvaltuusto 24.9.2018
Lainvoimaisuudesta on kuulutettu 9.11.2018

Asukas-tilaisuudet

Asukastilaisuus torstaina järjestettiin 5.4.2018 klo 17–19 Maasotakoululla esikuntarakennuksen tiloissa, osoitteessa Väinö Valveen katu 4.

Yhteyshenkilöt    

Lisätietoja antavat kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä puh. 040 653 0745 ja kaavoitusinsinööri Annamari Kauhanen puh. 040 575 5590 sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi.  

Kaavan asiakirjat

Kaavaa varten laaditut selvitykset