Suosikit

Kaavoitus

Kaupunkisuunnittelu vastaa maankäyttöä ja rakentamista ohjaavien yleiskaavojen ja asemakaavojen laadinnasta sekä muista maankäyttösuunnitelmista ja -selvityksistä.

Kaavoituksen yleisenä tavoitteena on ottaa huomioon kaikki kaupunkiyhteisön yleiset tarpeet, eri toimintojen tarvitsemat tontit ja alueet, kestävän kehityksen edellyttämä yhdyskuntarakenteen taloudellisuus ja ympäristön laatuvaatimukset. Kaavoituksella luodaan puitteet toimivalle, terveelliselle, viihtyisälle ja taloudelliselle elinympäristölle. Sen avulla pyritään estämään ympäristöhaittojen syntymistä ja suojelemaan alkuperäistä luontoa sekä rakennettua ympäristöä. Kaavoitus on erilaisten tarpeiden ja näkemysten yhteensovittamista.

Vaikuta nyt

Nähtävillä olevat kaavat

Tutustu nähtävillä oleviin kaavoihin

Lue lisää

Kehittäminen

Tutustu kaupunkisuunnittelun kehittämishankkeisiin

Mitä hankkeita kaupunkisuunnittelussa on meneillään?

Lue lisää
Kaupunkitaide

Taide herättää tunteita ja tekee ympäristöstä merkityksellisen

Kaupunkisuunnittelun järjestämät asukastilaisuudet ja tapahtumat

Kaupunkisuunnittelu Instagramissa

...
Instagram 21.5.2024
Hotelli Lappeen asemakaavamuutos, joka on hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 8.4.2024, on saavuttanut lainvoiman. Kaavamuutoksen myötä kolmikerroksisen rakennuksen keskiosaan on mahdollista rakentaa 9-kerroksinen torniosa Edustatorin kansirakenteen päälle. Tornin korkeuteen vaikuttaa kaupunkikuvallisten seikkojen lisäksi mm. lentokentän läheisyys. Lentokoneiden lasku- ja nousukulmien perusteella kentän ympärille on määritetty lentoestepinnat, jotka ohjaavat minkä korkuista rakentamista millekin alueelle on mahdollista tehdä. Toisena kaavan erikoisuutena mainittakoon rakennusalan sisäiset yleisen jalankulun alueet, jotka voivat siis sijaita rakennuksen sisällä. Pohjois-eteläsuuntainen jalankulun alue tulee olla avoinna päivittäin klo 7-21. Pääset tutustumaan tarkemmin kaavan asiakirjoihin KaSun nettisivujen kautta. Linkki löytyy profiilista. 4. sivun kuva: (c) Kenzi Rinno 1984-89 Etelä-Karjalan museo. #asemakaavoitus #tulevaisuudenlappeenranta
Kaupunkisuunnittelu | LPR
...
Instagram 20.5.2024
Näillä keleillä ei lämmitysjärjestelmät ole niin mielessä, mutta Suomen ympäristökeskuksen KASVENER-mallin mukaan laskettuna vuonna 2017 kolmanneksi suurimmat kasvihuonekaasupäästöt Lappeenrannassa aiheutti kaukolämpösektori. Kaukolämmön päästöt olivat tuolloin hiilidioksidiekvivalenttina 41 kilotonnia. Tämä vastasi noin 14 % päästöosuutta. Lisätietoa Lappeenrannan kasvihuonekaasupäästöistä saat Lappeenrannan ilmasto-ohjelmasta! #ilehankelpr #kasvihuonepäästöt
Kaupunkisuunnittelu | LPR
...
Instagram 14.5.2024
Tämä logo tullee tutuksi kesän ja syksyn mittaan! Meijän Rannat, eli Lappeenrannan keskustan ranta-alueiden kehittämishanke, polkaistiin vauhdilla käyntiin toukokuun alussa tehdyn kaupunkikehityslautakunnan päätöksen myötä ja valmista pitäisi olla tämän vuoden loppupuolella. Nimensä mukaisesti keskustan ranta-alueista Pallonlahdelta Kahilanniemeen halutaan tehdä nykyistä houkuttelevampia ja toimivampia neljä vuodenaikaamme huomioiden. Meijän Rannoilla viihtyvät niin paikalliset asukkaat kuin muualta tulleet matkailijatkin. Hankkeen aluksi halutaan kuulla asukkaiden ja matkailijoiden ajatuksia meijän ranta-alueiden kehittämisestä. Kyselyyn pääset vastaamaan profiilin linkkipuun kautta ja lisätietoa hankkeesta löydät KaSun nettisivuilta. #meijänrannat #rantojenkehittämissuunnitelma #tulevaisuudenlappeenranta
Kaupunkisuunnittelu | LPR
...
Instagram 25.4.2024
❗️Kesäkuulle suunniteltu ITE-taidetapahtuma on siirretty syksylle. Tapahtuma pidetään lauantaina 5.10.2024 Galleria Pihatossa. Voit jo nyt ilmoittautua syksyn tapahtumaan näytteilleasettajaksi tai esiintyjäksi kulttuurin unelmavuoden hankekoordinaattorille Tuulia Ahokkalle (tuulia.ahokas@lappeenranta.fi) . Esille tuotava taide voi olla mitä tahansa: maalauksia, valokuvia, käsitöitä, veistoksia tai installaatioita ja esittävä taide voi esimerkiksi olla runojen lausuntaa, tarinan kerrontaa, laulua, musisointia tai performanssitaidetta. Tervetuloa mukaan kaikki taiteen harrastajat ja omaksi iloksi taidetta tekevät, nyt on siun vuoro päästä esille! 🎨🎶 The ITE Art Day planned for 15.6. in Maria Square has been postponed to 5.10. and will be held in Galleria Pihatto. We inviteall art enthusiasts and people who make art for their own pleasure to participate! The art you bring can be anything you like: paintings, photographs, crafts, sculptures or installations. Performing art can be poetry recitation, storytelling, singing, music or performance art. To register, email: tuulia.ahokas@lappeenranta.fi #itetaide #ite #lprunelmavuosi2024 #kulttuurinunelmavuosi2024
Kaupunkisuunnittelu | LPR
...
Instagram 17.4.2024
Lappeenrantaan on suunnitteilla teollisen kokoluokan aurinkovoimala. Suunnitelmaan liittyy myös Lappeenrannan kaupunkisuunnittelussa vireillä olevat Huuhansuon ja Suurisuon osayleiskaava sekä Kukkuroinmäen ja Konnunsuon osayleiskaava. Näistä yleiskaavoista ja monista muista saat lisää tietoa kaupunkisuunnittelun nettisivuilta, jonne löydät linkin biosta! #ilehankelpr #yleiskaavoitus #uusiutuvaenergia #tulevaisuudenlappeenranta
Kaupunkisuunnittelu | LPR
...
Instagram 11.4.2024
Arboretumissa kasvaa noin 2380 puuvartista kasvia. Vuonna 2017 puistoon istutettiin Suomi 100 -kuusikko, jossa on yhteensä 100 kuusentaimea. Lisäksi vuosina 2020-2021 puistoon perustettiin kirsikkapuisto, jossa on noin 400 rusokirsikkapuuta. Kuluneen talven aikana kadut_ja_ymparisto_lpr laati Arboretumin eteläosaan puistosuunnitelman, jossa alueen kasvillisuutta monipuolistetaan nykyiseen verrattuna. Suunnitelma hyväksyttiin kaupunkikehityslautakunnassa huhtikuun alussa. Puistosuunnitelman toteuttaminen jakautuu useammalle vuodelle. #lappeenrannanarboretum #lappeennrannanpuistot #tulevaisuudenlappeenranta
Kaupunkisuunnittelu | LPR
...
Instagram 8.4.2024
Kisapuiston alueen kaavamuutos on edennyt ehdotusvaiheeseen. Kaava mahdollistaa Kisapuiston urheilutoiminnan kehittämisen ja paikan saavutettavuutta parannetaan uusilla liikenneyhteyksillä. Kaupunginvaltuusto päättää erikseen monitoimiareenan rakentamisesta Kisapuistoon tai muuhun sijaintiin. Lepolan hautausmaata on mahdollista hieman laajentaa Kisapuiston suuntaan ja sen arvokkaimmat osat on määrätty suojeltaviksi. Osa kaava-alueen puistoista on muutettu suojaviheralueiksi, mutta niiden nykyinen käyttö säilyy merkintämuutoksesta huolimatta ennallaan. Lisää tietoa kaavaehdotuksesta saat kaavoituksen nettisivuilta tai saapumalla keskiviikkona 10.4.2024 pidettävään asukastilaisuuteen kaupungintalolle 01-kerroksen kokoushuone Lehdistö 1. Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan! #kisapuisto #asemakaavamuutos #tulevaisuudenlappeenranta
Kaupunkisuunnittelu | LPR
...
Instagram 3.4.2024
Vietämme ITE-taidepäivää Marian aukiolla 15. kesäkuuta klo 10-14. Aukiolle luodaan päivän ajaksi matalan kynnyksen ITE-taideteosympäristö, jossa esille pääsee kaupunkilaisten tekemä taide. 🎨🎶 Etsimme tapahtumaan oman taiteensa näytteilleasettajia ja esittäjiä. Tuotitpa omaa taidettasi sitten maalausten, nikkaroinnin, pöytälaatikkorunojen, suihkulaulannan tai käsityöharrastuksen kautta, nyt on siun vuoro loistaa! Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan profiilin linkkipuusta. Tapahtuma on osa Lappeenrannan kulttuurin unelmavuotta 2024. #itetaide #ite #lprkulttuurinunelmavuosi24 #lprunelmavuosi24
Kaupunkisuunnittelu | LPR
...
Instagram 2.4.2024
Suomen ympäristökeskuksen KASVENER-mallin mukaan sähkönkulutussektori tuotti vuonna 2017 Lappeenrannassa kasvihuonekaasupäästöjä hiilidioksidiekvivalenttina 44 kilotonnia. Tämä vastaa 15 % kaikista Lappeenrannan kasvihuonekaasupäästöistä. Lisätietoa Lappeenrannan kasvihuonekaasupäästöistä saat Lappeenrannan ilmasto-ohjelmasta! #ilehankelpr #kasvihuonepäästöt
Kaupunkisuunnittelu | LPR
...
Instagram 27.3.2024
Lappeenrannan seurakunnan kirkko on alkujaan rakennettu ortodoksiseksi sotilaskirkoksi vieressä sijainneen venäläisen varuskunnan tarpeisiin. Kirkko vihittiin luterilaiseen käyttöön 12.8.1924. #lappeenrannankirkko #vanhatrakennukset
Kaupunkisuunnittelu | LPR