Suosikit

Kaavoitus

Kaupunkisuunnittelu vastaa maankäyttöä ja rakentamista ohjaavien yleiskaavojen ja asemakaavojen laadinnasta sekä muista maankäyttösuunnitelmista ja -selvityksistä.

Kaavoituksen yleisenä tavoitteena on ottaa huomioon kaikki kaupunkiyhteisön yleiset tarpeet, eri toimintojen tarvitsemat tontit ja alueet, kestävän kehityksen edellyttämä yhdyskuntarakenteen taloudellisuus ja ympäristön laatuvaatimukset. Kaavoituksella luodaan puitteet toimivalle, terveelliselle, viihtyisälle ja taloudelliselle elinympäristölle. Sen avulla pyritään estämään ympäristöhaittojen syntymistä ja suojelemaan alkuperäistä luontoa sekä rakennettua ympäristöä. Kaavoitus on erilaisten tarpeiden ja näkemysten yhteensovittamista.

Vaikuta nyt

Nähtävillä olevat kaavat

Tutustu nähtävillä oleviin kaavoihin

Lue lisää

Kehittäminen

Tutustu kaupunkisuunnittelun kehittämishankkeisiin

Mitä hankkeita kaupunkisuunnittelussa on meneillään?

Lue lisää
Kaupunkitaide

Taide herättää tunteita ja tekee ympäristöstä merkityksellisen

Kaupunkisuunnittelut järjestämät asukastilaisuudet ja tapahtumat

Kaupunkisuunnittelu Instagramissa

...
Instagram 4.12.2023
Kruisalijat hoi! Ilmastonmuutoksen vaikutukset osuvat myös tieliikenteeseen! Ilmastonmuutos vaikuttaa erityisesti turvallisuuteen liikenteessä. Esimerkiksi näkyvyyden huonontuminen lumipeitteen ohenemisen vuoksi heikentää liikenteen turvallisuutta talvella. Tähän voidaan vaikuttaa lisäämällä valaistusta teillä ja myös yleisesti hillitsemällä ilmastonmuutosta. Lisäksi hulevesien määrä kasvaa ilmastonmuutoksen vuoksi. Tämä puolestaan lisää teiden tulvimista ja kulumista. Myös tähän voidaan onneksi varautua ja sopeutua kaupunkisuunnittelun avulla! Tulvariski alueet tulee ottaa huomioon jo kaavoituksen alkuvaiheessa. Tulvien aiheuttamia vahinkoja voidaan rajoittaa muun muassa pengerryksien ja tehokkaan tien kuivauksen avulla. Kaavoitus onkin siis tärkeä osa ilmastonmuutokseen sopeutumista. Siksi onkin tärkeää arvioida kaavoituksen ilmastovaikutuksia mahdollisimman tehokkaasti ja tarkasti. Onneksi Lappeenrannan kaupunkisuunnittelun Ilmasto- ja energiavaikutusten arvioinnin kehittäminen Lappeenrannan kaavoituksessa –hanke tähtää juuri tähän! Alkoiko kiinnostaa? Kysy lisää hankkeesta kommenteissa tai tutustu Lappeenrannan kaupunkisuunnittelun nettisivuihin! #ILEhankelpr #tulevaisuudenlappeenranta #ilmastovaikutustenarviointi
Kaupunkisuunnittelu | LPR
...
Instagram 1.12.2023
Vanhapuisto eli Pusupuisto on Lappeenrannan ensimmäinen puisto. Puiston laidalla sijaitsee Lappeenrannan vanhin kioski vuodelta 1893. Kuva: Finna.fi Mäkinen, valokuvaaja 1949. #pusupuisto #pusupuistonlava
Kaupunkisuunnittelu | LPR
...
Instagram 28.11.2023
Vaikka voittaja onkin jo selvinnyt, niin kiinnostaisiko tietää, miten sille omalle idealle kävi Marian aukion sisustuskilpailussa ja millaisia ideoita ylipäänsä saatiin? Kurkkaa karusellista pääpointit ja tutustu aiheeseen tarkemmin kilpailun nettisivuilla, joilta löydät kaikki kesän aikana sisustuskilpailuun jätetyt ideat (48 kpl) raadin kommentteineen. Nettisivuille pääset sinne kätevästi profiilin linkkipuusta. Kiitos vielä kaikille ideoiden jättäjille ja ehdotuksia äänestäneille! 😊 #marianaukionsisustuskilpailu #ykthanke #ydinkeskustankestävätulevaisuus #toritjaaukiotlpr #osallistuvabudjetointi #osbu #tulevaisuudenlappeenranta
Kaupunkisuunnittelu | LPR
...
Instagram 23.11.2023
Marian aukion sisustuskilpailun voittaja on selvillä! Paljon onnea ehdotus Nro 51 🥳 Sisustussuunnitelman mukaisesti ensi kesänä päästään nauttimaan kukkaloistosta ja olohuonetunnelmasta, sillä toteuttamiseen varattu 10 000 euron budjetti käytetään muun muassa keinujen ja istutuslaatikoiden hankintaan ja rakentamiseen. Nykyiset kalusteet alueella säilytetään ja uusien kalusteiden kanssa ne muodostavat toimivan kokonaisuuden. Myö täällä KaSussa ollaan yhdessä kadut_ja_ymparisto_lpr kanssa lähdetty innolla viemään projektia eteenpäin. Ensi viikolla esitellään tarkemmat suunnitelmat kaupunkikuvatyöryhmälle ja sen jälkeen aletaan jo tekemään hankintoja. Uudellen sisustetun aukion avajaisia juhlitaan alkukesästä 2024, joten pysyhän kuulolla! Tarkempi ajankohta selviää touko-kesäkuussa. #ydinkeskustankestävätulevaisuus #ykthanke #toritjaaukiotlpr #osallistuvabudjetointi #osbu #marianaukionsisustuskilpailu #tulevaisuudenlappeenranta
Kaupunkisuunnittelu | LPR
...
Instagram 22.11.2023
Ilmastonmuutoksen vaikutukset osuvat tunnetusti luonnonympäristöihin, mutta vaikutuksia on myös kaupunkeihin. Näistä vaikutuksista saat tietää nyt hieman lisää! Ilmastonmuutoksen aiheuttamat suuret sademäärät lisäävät rakennusten ulkoseinien rasitusta. Tätä voidaan ehkäistä esimerkiksi valitsemalla kestävämpiä rakennusmateriaaleja sekä kattojen ja räystäiden muotoilulla. Ilmastonmuutos lisää myös hulevesien määrää ja niistä seuraavia tulvien riskiä. Tähän riskiin voidaan varautua jo kaavoituksen alkuvaiheessa, kun pohditaan rakennusjärjestelyjä. Tärkeää onkin siis arvioida kaavoituksen ilmastovaikutuksia ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja sen hillinnän kannalta. Onneksi Lappeenrannan kaupunkisuunnittelun Ilmasto- ja energiavaikutusten arvioinnin kehittäminen Lappeenrannan kaavoituksessa –hanke pyrkiikin juuri tämän kehittämiseen! Hankkeen tarkoituksena on testata työkaluja ja menetelmiä kaavoituksen ilmasto- ja energiavaikutusten arviointia varten. Yksi mahdollinen työkalu on Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kehittämä KILVA eli Ilmastokestävän kaavoituksen tarkistuslista. KILVA soveltuu kaikille kaavatasoille ja tuottaa laadullista arviota kaavasuunnitelman vahvuuksista ja heikkouksista. Alkoiko hanke tai työkalut kutkuttaa mieltäsi? Laita kommenttia ja tutustu Lappeenrannan kaupunkisuunnittelun nettisivuihin! #ilehanke_lpr #tulevaisuudenlappeenranta #ilmastovaikutustenarviointi #energiavaikutustenarvionti
Kaupunkisuunnittelu | LPR
...
Instagram 17.11.2023
Hyväristönmäelle valmistellaan asemakaavaa, joka mahdollistaa Lappeenrannan uuden jätevedenpuhdistamon rakentamisen alueelle. Lappeenrannan jätevesien puhdistamon ja purkupaikkojen arvioimiseksi suoritettiin vuosina 2013–2014 ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA), minkä pohjalta Hyväristönmäki valikoitui uudeksi jätevedenpuhdistamon paikaksi. Asemakaavoitettava alue on Hanhijärven ja Karkkolan kylien välisellä asumattomalla metsäalueella ja lähimmät asuinrakennukset ovat 250 – 600 metrin päässä asemakaava-alueesta. Itse puhdistamon alue tulee olemaan asemakaava-aluetta pienempi. Asemakaavan laatiminen on odottanut muiden kaava-asteiden hyväksymis- ja valituskäsittelyjä, mutta viimein kesällä 2023 asemakaavan laadintaa päästiin myös jatkamaan. Kaavaehdotus on tarkoitus laittaa uudelleen nähtäville alkuvuodesta 2024. Pääset tutustumaan kaavahankkeeseen tarkemmin maanantaina 20.11.2023 klo 17-18.30 pidettävässä asukastilaisuudessa Myllymäen koululla tai kaupunkisuunnittelun nettisivujen kautta. Linkki vireillä oleviin kaavoihin löytyy profiilista. Uuden jätevedenpuhdistamon rakennushankkeesta vastaa lappeenrannanenergia #tulevaisuudenlappeenranta #asemakaava
Kaupunkisuunnittelu | LPR
...
Instagram 17.11.2023
Vuonna 1829 valmistunut raatihuone oli kirkon lisäksi Lappeenrannan ensimmäinen julkinen rakennus. Määräysten mukaan vuodesta 1811 lähtien julkiset rakennukset piti rakentaa kivestä. Koska Lappeenrannalla ei katsottu olevan varoja kivirakennukseen, senaatti myönsi köyhälle kaupungille erikoisluvan puisen, yksikerroksisen raatihuoneen rakentamiseen. Kuva: Finna.fi Hämäläinen, Arto, valokuvaaja 1986
Kaupunkisuunnittelu | LPR
...
Instagram 2.11.2023
Vielä fiilistelyjä eilisestä esittelypäivästä Lyseolla. Oli kiva käydä kylässä, kiitos kestitsemisestä! Meillä KaSussa on tänä syksynä käynnistynyt yhteistyö Kimpisen ja Lyseon lukioiden kanssa ja sen puitteissa ollaankin jo käyty kertaalleen molemmissa oppilaitoksissa esittelemässä meijän toimintaa ja tiedustelemassa nuorten näkökulmia mm. tulevaisuuden asumistoiveista. Tarkoituksena on kehittää yhteistyötä entisestään ja ehkä tulevaisuudessa meille tulee pidempiaikaisiakin yhteisprojekteja esim. paikkatietoaineiston keräämiseen tai osallisuuteen liittyen! 😊 kimpisenlukio lprlyseo #yhteistyö #maantiede #tulevaisuudenlappeenranta
Kaupunkisuunnittelu | LPR
...
Instagram 31.10.2023
Miten sie haluaisit asua tulevaisuuden Lappeenrannassa? Meillä KaSussa on aloitettu asuntopoliittisen ohjelman laatiminen, jossa tarkastellaan Lappeenrannan asumista kokonaisuutena ja määritellään asumisen kehittämisen tavoitteet. Ohjelman valmistelun tueksi kaupunkisuunnittelu on julkaissut verkkokyselyn, jonka kautta asukkailla on mahdollisuus jakaa omia asumiseen liittyviä kokemuksiaan, toiveitaan ja kehittämisideoitaan. Verkkokysely on avoinna 8.11.2023 saakka ja pääset vastaamaan siihen profiilista löytyvän linkin kautta. #aspo_lpr #tulevaisuudenlappeenranta
Kaupunkisuunnittelu | LPR
...
Instagram 26.10.2023
Kaupunkisuunnittelu | LPR