Suosikit

Yrittäjyysopinnot

Opiskelijat tekevät yhdessä tehtäviä lukion tiloissa.

Enemmän kuin lukio

Tulevaisuuden taidoista yrittäjyys ja yrittäjähenkinen asenne ovat keskiössä. Yrittäjyysopinnoissa opiskelija tutustuu työelämään ja saa opiskelun kautta laajan kuvan yhteiskunnasta ja siinä toimimisesta. Yhteistyötä tehdään lukion, elinkeinoelämän, korkeakoulujen ja kolmannen sektorin välillä.

Yrittäjyysopinnot antavat opiskelijalle yrittäjyys- ja työelämävalmiuksia. Kimpisessä opiskelija pääsee syventämään osaamistaan eri opintojaksoissa, joista osa suoritetaan itsenäisesti opettajan ohjauksessa. Monipuoliset opinnot muokkautuvat vahvasti opiskelijan kiinnostuksen kohteiden ja vahvuuksien mukaan. 

Kouluttaa tulevaisuuteen 

Yrittäjyysopinnot jakautuvat koko lukio-opintojen ajalle.

Ensimmäisenä vuonna opiskelija perehtyy yrittäjyyden perusteisiin opintojaksolla Yrittäjyyden ABC. Tämän jälkeen hän valitsee omaa osaamistaan, kiinnostuksen kohteitaan ja tulevaisuuttaan tukevia opintojaksoja erilliseltä opintojaksotarjottimelta.