Suosikit
Palvelu

Arkeologia

Lappeenrannan museot toimii Etelä-Karjalan maakunnan arkeologisen kulttuuriperinnön suojelusta vastaavana alueellisena vastuumuseona. Viranomaisille, päättäjille ja suunnittelijoille museo antaa kiinteitä muinaisjäännöksiä koskevia viranomaislausuntoja, jotka ohjaavat osaltaan kaavoitus-, maankäyttö- ja rakennustöitä.

Toimintaohje

Voit kysyä museon arkeologilta neuvoja ja tietoja museon toimialueen esihistoriaan ja historiaan liittyen. Jos löydät tai epäilet löytäneesi muinaisjäännöksen, ota yhteyttä museon arkeologiin. Jos harrastat esimerkiksi metallinetsintää, kannattaa olla yhteydessä museon arkeologiin, joka vastaa mielellään kysymyksiisi ja antaa ohjeita arkeologisen kulttuuriperinnön kanssa toimimisesta.

Tarvittaessa kanssasi sovitaan henkilökohtainen asiakastapaaminen.

Lappeenrannan museot antaa arkeologisia lausuntoja mm. kaavoihin, metsänkäyttöön ja rakennushankkeisiin Etelä-Karjalan maakunnassa. Lähetä viralliset lausuntopyynnöt Lappeenrannan kaupungin kirjaamoon: kirjaamo@lappeenranta.fi, josta ne siirretään alueesta vastaavalle arkeologille lausuttavaksi. Yhteydenotot arkeologiin sähköpostitse tai puhelimitse. Yhteystiedot löydät Lappeenrannan museoiden verkkosivuilta. Vastausaika lausuntopyyntöihin on neljä viikkoa.

Maksullisuuden tiedot

Suomen museoista suurin osa on valtion ja kuntien yhteisesti rahoittamia. Museot rahoittavat toimintaansa myös omalla varainhankinnalla, kuten pääsymaksuilla.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Museotoiminnan tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa väestön ymmärrystä kulttuurista, historiasta ja ympäristöstä. Museot ovat avoimia kaikille.

Museot huolehtivat kulttuuri- ja luonnonperinnön tallentamisesta ja säilyttämisestä tuleville sukupolville. Samoin museot jakavat näyttelyillä ja julkaisuilla tietoa yleisölle sekä harjoittavat tutkimusta ja opetusta.

Museolaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920729

Esinelöytöjen ilmoittaminen

Nuolenkärki Vilkjärveltä. Kuva: Esa Hertell

Esinelöydöt Ilppari-palveluun

Maasta löytyneiden esineiden osalta havainnot pyydetään ilmoittamaan suoraan Museoviraston ilmoitus- ja palautepalvelu Ilppariin, jotta tiedot saadaan kerättyä ja arkistoitua keskitetysti.

Lue lisää

Muinaisjäännöskohteiden hoitoavustukset

Museovirasto

Museovirasto myöntää avustuksia Muinaismuistolain määrittämien muinaisjäännösalueiden hoitoon, merkitsemiseen ja saavutettavuuden parantamiseen.