Suosikit
Palvelu

Suomi tai ruotsi toisena kielenä -opetus perusopetuksessa

Suomi toisena kielenä -opetusta (S2) voi saada kaikissa peruskouluissa oppilaiden tarpeen mukaan. S2-opetusta voi saada erillisessä S2-opetusryhmässä tai oman luokan suomen kieli ja kirjallisuus -oppitunneilla.

Lapsesi voi opiskella suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärää, jos:

  • hänen äidinkielensä ei ole suomi, ruotsi tai saame tai hänellä on monikielinen tausta tai
  • suomen kielen peruskielitaito on vielä kehittymässä tai
  • kielitaito ei kaikilta osin riitä suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän opiskeluun.

Opetuksesta vastaavat opettajat yhdessä määrittelevät sopivan oppimäärän. Vanhempi päättää kuitenkin aina oppimäärän valinnasta.

Ruotsia ei voi opiskella Lappeenrannassa toisena kielenä, koska perusopetuksen kaikkien koulujen opetuskieli on suomi. Jos lapsesi oma äidinkieli on ruotsi, voit ilmoittaa hänet perusopetusta täydentävään oman äidinkielen opetukseen.

Ehdot ja kriteerit

Opetus on tarkoitettu maahanmuuttajien ohella paluumuuttajille ja adoptoiduille lapsille, jotka tarvitsevat tukea kielen kehitykseen.

Toimintaohje

Ota yhteyttä oman koulun rehtoriin saadaksesi lisätietoja. Yhteystiedot löytyvät koulun verkkosivuilta.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Suomen tai ruotsin opetusta toisena kielenä voivat saada maahanmuuttajataustaiset oppilaat, joiden suomen tai ruotsin kielen taito ei ole äidinkielen tasoinen kaikilla kielen osa-alueilla. Opetus eroaa tavoitteiltaan ja sisällöiltään äidinkielen opetuksesta. Siitä käytetään usein lyhennettä S2/R2.

Suomi tai ruotsi toisena kielenä -opetuksen tavoite on vahvistaa opiskelijan monikielistä identiteettiä ja rakentaa pohjaa toiminnalliselle kaksikielisyydelle.

Perusopetusasetus

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980852

Perusopetuslaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628