Suosikit

Huoneistovalvonta

Julkisten huoneistojen, kuten esimerkiksi koulujen, päiväkotien, majoitushuoneistojen, liikuntatilojen ja uimahallien olosuhteiden tulee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu tiloissa oleskeleville terveyshaittaa.

Ympäristöterveydenhuolto valvoo säännöllisesti sen toimialaan kuuluvien terveydensuojelulaissa määriteltyjen huoneistojen ja laitosten olosuhteiden terveellisyyttä. Valvonta perustuu kunnan omaan valvontasuunnitelmaan, joka laaditaan valtakunnallisen valvontaohjelman pohjalta.