Suosikit

Kerro se kuvin - Esteetön Lappeenranta

Esteetön Lappeenranta - "Kerro se kuvin" haastekampanja lappeenrantalaisille

Lappeenrannan kaupungin vammaisneuvoston esteettömyystyöryhmä haluaa herätellä lappeenrantalaisia huomioimaan oman lähiympäristönsä esteettömyyttä ja toisaalta myös sen esteellisyyttä.

"Kerro se kuvin" kutsuu asukkaat mukaan esteettömyys sekä esteellisyys huomiointiin

"Kerro se kuvin" - haastekampanjalla kutsutaan asukkaat mukaan edistämään entistä esteettömämpää Lappeenrantaa meille kaikille. Esteettömyys ei ole pelkästään vammaisen tai toimintarajoitteisen vaan myös muun muassa ikääntyneen ja lapsiperheen, tai raskasta kuormaa kantavan, tai tapaturmaisesti väliaikaisesti loukkaantuneen etu, listaa voisi jatkaa loputtomiin. Siis ihan meidän kaikkien etu ja hyöty. Ja vastoin ennakkoluuloja, esteettömyys ei ole kallista, se on lähinnä asenteista kiinni. Lappeenrannan kaupungin tahtotila edistää esteettömyyttä on positiivinen asia ja sitä halutaan tuoda esiin.

Kuvahaastekampanjan kautta halutaan tuoda esiin jo hyvin toteutettuja julkisten tilojen ja palveluiden esteettömyysratkaisuja, jotta voidaan hyödyntää niitä myös muissa esteettömyyttä vaativissa kohteissa.

Lappeenrantalaisia kannustetaan tuomaan esiin kuvien kautta myös kohteita, joissa esteettömyys ei ole vielä toteutunut, kuvahaastekampanjan tavoite on korjata esteettömyys epäkohdat kuntoon Lappeenrannassa. Lappeenranta on toiminnoiltaan ja pinta-alaltaan isohko kaupunki ja tarvitaan asukkaiden omakohtaista huomiointia esteettömyyden huomioimiseksi. 

"Kerro se kuvin" - esteetön Lappeenranta haastekampanja ei ole määräaikainen, vaan se on tarkoitettu pysyväksi toiminnaksi.

Miten osallistua kuvahaastekampanjaan?

Kun eteen tulee tilanne, jossa huomataan, että esteettömyys on otettu hienosti huomioon ja tehdyt toimenpiteet helpottavat meidän jokaisen elämää ja erityisesti vammaisten ja toimintarajoitteisten, niin ota siitä kuva ja lähetä se sähköpostilla osoitteeseen pia.pulliainen@lappeenranta.fi . 

Vastaavasti, kun huomataan jokin epäkohta, joka aiheuttaa esteellisyyttä, ota siitäkin kuva ja lähetä se sähköpostilla osoitteeseen pia.pulliainen@lappeenranta.fi . Näin saadaan tietoa parannusta kaipaavista kohteista.

Esteettömyyttä ja esteellisyyttä on kaikissa toiminnoissa, niin katujen reunakivissä, portaissa, ovien avaamisissa, julkiseen tilaan, kauppoihin, urheilutapahtumiin tai elokuviin pääsemisessä, siis ihan kaikessa mikä liittyy jokapäiväiseen elämäämme. Esteettömyyttä ja esteellisyyttä on myös palveluissa, onko tilassa induktiosilmukkaa helpottamaan kuulovammaisen toimintoja tai pistekirjoituista opastamaan näkövammaista.

Nykyään puhelimissa on hyvät kamerat eli kuvien ottaminen kohdalle osuvista tilanteista on helppoa. Kuvia lähetettäessä, tulee viestissä olla mukana myös seuraavat tiedot:

• Kuka otti kuvan
• Milloin kuva on otettu
• Mistä kuva on otettu, osoite, paikka, tilanne
• Mikä on mielestäsi kuvassa esteetöntä tai esteellistä

Kuvat lähetetään sähköpostilla osoitteeseen: pia.pulliainen@lappeenranta.fi

Mitä parempi resoluutio ja kuvan tarkkuus on, sen paremmin saadaan esille esteettömyyttä tai esteellisyyttä, kuvan ottajan ei kuitenkaan tarvitse olla valokuvauksen ammattilainen, jotta voisi lähettää kuvia. Tämän kuvahaastekampanjan on tarkoitus tuoda esiin lappeenrantalaisten näkemystä, ei kilpailla kuvan sommittelun tai laadun kanssa.

Kuvien tekijänoikeudet

Kuvan lähettäjällä tulee olla täydet oikeudet kuvaan. Kuva ei saa rikkoa Suomen lainsäädäntöä, tekijänoikeuksia, muita immateriaalioikeuksia eikä se saa olla loukkaava, epäsiveellinen tai hyvien tapojen vastainen. Kuvien tekijänoikeudet säilyvät kuvaajilla. Lähettämällä valokuvia kaupungille, kuvaaja kuitenkin antaa Lappeenrannan kaupungille oikeuden julkaista kaikki lähetetyt kuvat www-sivuillaan, sosiaalisen median kanavissaan sekä muissa kaupungin viestintä- ja markkinointimateriaaleissa ilman erillistä korvausta kuvan lähettäjään liittyvissä yhteyksissä. Kuvan julkaisun yhteydessä mainitaan kuvaajan nimi, ellei kuvaaja toisin pyydä.

Kuvat julkaistaan ensisijaisesti Lappeenrannan kaupungin kuvapankki -sivustolla, osoite: lappeenranta.kuvat.fi / Esteetön Lappeenranta -kansio.

Jos samasta kohteesta tulee useita samantyyppisiä kuvia, niin kohteesta julkaistaan vain yksi kuva. Kuvapankki on käytössä niin medialle kuin yksityisille toimijoille, josta ns. kolmas osapuoli saa siis ladata kuvia. Kuvan lähteenä pyydetään mainitsemaan Lappeenrannan kaupunki. Lisäksi mm. ilmakuvissa ja kaupunginteatterin sekä esteetön Lappeenranta kuvissa näkyvä kuvaajan nimi on mainittava. Myöskään kuvapankin kuvien latauksesta ei makseta palkkiota Esteetön Lappeenranta kuvan ottajalle. Lähettäessään kuvat Lappeenrannan kaupungille, kuvan ottaja hyväksyy edellä mainitut asiat.

Esteettömyys

Esteettömyydessä on kyse ihmisten moninaisuuden huomioon ottamisesta rakennetun ympäristön suunnittelussa, toteuttamisessa ja kunnossapidossa. Esteettömät ympäristöt yhdessä saavutettavien palvelujen, käytettävien välineiden ja ymmärrettävän tiedon kanssa mahdollistavat yhdenvertaisen osallisuuden toteutumisen.

Esteettömyys mahdollistaa ihmisten asumisen valitsemassaan paikassa ja sujuvan osallistumisen muun muassa työntekoon, harrastuksiin, kulttuuriin ja opiskeluun. Esteettömyys on yhdenvertaisuutta ja osa kestävää kehitystä.

Esteettömyydessä ei ole kyse vain liikkumisen esteettömyydestä. Siinä otetaan huomioon myös esimerkiksi näkemiseen, kuulemiseen, ymmärtämiseen ja kommunikaatioon liittyvät asiat.

Lähde: https://www.invalidiliitto.fi/esteettomyys

Lisätietoja:
Pia Pulliainen, osallisuuskoordinaattori, Lappeenrannan kaupunki, puh. 040 5494 740, sähköposti pia.pulliainen@lappeenranta.fi