Suosikit

Poissaolot

Säännöllinen koulunkäynti on menestyksellisen koulutyön edellytys.

 

Poissaolon syy pyydetään heti ilmoittamaan kouluun - Wilma on tässä käyttökelpoinen väline.

Jos oppilas sairastuu kesken koulupäivän, hänen on ehdottomasti pyydettävä lupa kotiinlähtöön omalta luokanopettajalta tai luokanohjaajalta, rehtorilta tai joltakin muulta opettajalta.

 

Hyväksyttävästä syystä voi huoltaja pyytää luvan oppilaan poissaoloon:

- luokanopettajalta/-ohjaajalta enintään viideksi koulupäiväksi

- rehtorilta/apulaisrehtorilta viittä päivää pidemmäksi ajaksi.

 

Poissaoloanomus tehdään Wilmassa Hakemukset ja päätökset -välilehdellä.

 

Koulussa edellytetään, että oppilas opiskelee loman aikana opetetut asiat ja tekee annetut kotitehtävät. Myös sairausloman aikana tulee selvittää vaikkapa luokkatovereilta mitä kotitehtäviä on tullut ja tehdä niitä niin paljon kuin vointi sallii.