Suosikit

Kasvatus ja opetus toteuttavat strategiaa monipuolisesti

Sammonlahden koulun rehtorin Vesa Raasumaan mielestä opetuksesta ei voi puhua mainitsematta kasvatusta. Ne kulkevat käsi kädessä. Jokaisen opettajan sisällä asuu halu opettaa ja kasvattaa sekä auttaa lapsia ja nuoria. Uusi strategia tukee hyvin tätä ajattelutapaa.

​​​​​​​-Tarinat kannattelevat ja ne ovat siten merkittäviä opettamisen kannalta, sanoo Raasumaa.

-Kestäviä menestystarinoita ja mieleen jääviä tunnekokemuksia tehdään yhdessä. Tämä on mitä parhainta opetus- ja kasvatustyön perustaa.

Raasumaa oli mukana uuden strategian suunnittelussa työpajoista alkaen ja hän kokee lopputuloksen selkeänä.

-Koko kaupungin strategian työstämisestä olemme nyt edenneet opetustoimeen ja edelleen koulujen ja perheiden yhteistoimintaan, Raasumaa sanoo.

-Olen tosi hyvilläni siitä, että tässä uudessa strategiassa on uskallettu määrittää painopisteet, jotka auttavat keskittymään olennaiseen. Tuloksethan näkyvät sitten vasta vuosien päästä.

Sammonlahden koulun rehtori Vesa Raasumaa

Kestävä koulu monella tavalla

Strategian painopiste on kestävyydessä ja se on mukana kaikessa, mitä kouluissa tehdään. Ekologisesta kestävyydestä on todisteena Sammonlahden koululle myönnetyt ”Vihreä lippu” ja OKKA”-sertifikaatti tunnustuksina yli 15 vuotta jatkuneesta kansainvälisestä ympäristökasvatustyöstä. Kestävyys näkyy arjessa muun muassa ahkerana kierrätyksenä, oppilaskunnan painotuksissa sekä äskettäin vietettyyn Earth Hour -tapahtumaan liittyvissä oppilastöissä.

-Koulut ovat sosiokulttuurisen kestävyyden rakentamisen ytimessä. Siksi on luonnollista, että kaikenlainen kestävyys on mukana koulun toiminnassa, Raasumaa kertoo.

-Kaikki ovat mukana mielellään. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että luonnon monimuotoisuuden vaalimista ja kestävää elämäntavan edistämistä painotetaan opetusohjelmissa.

Raasumaa on ollut perustamassa Lappeenrannan perusopetukseen opettajien Greenreality-tukiverkostoa, jossa jaetaan parhaita kokemuksia kestävästä kehityksestä nimenomaan kouluissa. Seuraavana verkostossa tarkasteluun otetaan muun muassa kestävä ruoka sekä luonnon monimuotoisuuden tunnistaminen ja säilyttäminen.

Tutkimusta ja tiedekasvatusta Raasumaa haluaa painottaa siksi, että hän luottaa tieteeseen vihreän siirtymän toteuttamisessa ja kestävään liiketoimintaan kannustamisessa. Meillä Lappeenrannassa tiedekorkeakoulut ja kaupunki elävät hyvässä symbioosissa. Osaamista ja vastavuoroista yhteistyötä korostetaan koko koulutusketjussa.

Yhdessä – ilman muuta!

Vesa Raasumaa toivottaa strategian esittelemät arvot tervetulleiksi, osittain siksi, että ne ovat konkreettisia ja siten helppo ottaa mukaan niin johtamiseen kuin opettamiseen. Eteenpäin katsoen on kuin nuorille kirjoitettu, sillä rohkeutta tarvitaan oman menestystarinan kirjoittamiseen. Yhdessä on tärkeää nimenomaan Sammonlahden koulussa. Rehtori on mielissään siitä, että opetuksen lisäksi oppilaat kohtaavat toisiaan koulutyön lisäksi myös vapaa-ajan harrastuksissa.

-Meillä Sammonlahden koulussa erilaisuus on etuoikeus, rehtori sanoo.

-Opimme päivittäin uutta erilaisista kulttuureista ja kuulemme eri kieliä. Uskon vakaasti, että uusien oppilaiden tulo Sammonlahden kouluun on helppoa, saapuvat he sitten mistä tahansa. Jokainen on tervetullut meille.

Sammonlahden koulussa – kuten kaikissa Lappeenrannan kouluissa - vannotaan ehdottoman yhdenvertaisuuden nimeen. Kaikenlainen häirintä ja kiusaaminen on kielletty. Toistaiseksi nämä periaatteet ovat toimineet erittäin hyvin.

Raasumaa korostaa myös ketteryyttä. Sitä on oltava, jotta kestää mukana globaaleissa muutoksissa.

-Nyt kun korona alkaa hellittää, on painopiste palannut taas itse opettamiseen ja sen kehittämiseen esimerkiksi uusien oppimisympäristöjen suhteen, rehtori sanoo helpottuneena.

-Iloitsemme, kun kansainvälinen yhteistyö käynnistyy taas ja voimme jatkaa sitä ympäri maailmaa olevien yhteistyökoulujemme kanssa – muutenkin kuin netissä.

Sammontalo lisää monipuolisuutta entisestään

Opettajuuteen liittyy kiinnostus oppilaan oppimiseen ja kasvuun sekä halu luoda parempaa maailmaa. Rehtorin mielestä opettajat mieltävät itsensä niin opettajina kuin kasvattajina – lapsia ja nuoria halutaan auttaa kasvamaan ihmisinä ja kansalaisina. Siinä hän kokee strategian tarjoamat kehittämisen työkalut tärkeänä apuna.

-Toki myös kunnolliset puitteetkin ovat tärkeät, Raasumaa muistuttaa.

-Parin vuoden päästä siirrymme uuteen Sammontaloon, johon tulevat koulun lisäksi myös päiväkoti, kirjasto sekä harrastus- ja nuorisotiloja.

Rehtori on varma, että monipuolisia oppimisympäristöjä tarjoavan Sammontalon myötä myös viihtyvyys ja turvallisuus paranevat. Iloitsemme myös siitä, että Sammontalo luo uusia ja innostavia yhteistyömahdollisuuksia oppilaille, opettajille ja alueen asukkaille.

Julkaistu 20.4.2022