Suosikit

Vetyä, virtaa Kaakkoon

Vetyä, virtaa Kaakkoon on vihreän siirtymän edistämisen hanke, johon osallistuu neljä kaakkoissuomalaista kuntaa ja Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto. Vetyä, virtaa Kaakkoon –hankkeen päätavoitteena on edistää uusiutuvan energian ja vetytalouden hankkeiden sijoittumista Kaakkois-Suomeen.  

Lappeenrannan kaupungin osalta hankkeen tavoitteena on edistää uusiutuvan energian ja vetytalouden erilaisia liiketoimintoja Lappeenranta–Imatra-kaupunkiseudulla ja vahvistaa kaupunkiseudun kilpailukykyä uusiutuvan energian investointien sijoittumisalueena. Tavoitteena on myös lupaprosessien sujuvoittaminen ja muutamien kohteiden yleis- tai asemakaavahankkeiden käynnistäminen.  

Hankkeen aikana selvitetään vihreän siirtymän hankkeiden reunaehdot yhteistyössä LUT-yliopiston kanssa sekä alan toimijoita kuullen. Hankkeessa selvitetään aurinkovoimaloiden, tuulivoimaloiden ja vetytalouteen liittyvien rakenteiden sijoittumisen edellytyksiä. Lisäksi tarkastellaan energia- ja infraverkostojen kehitystarpeita. 

Lappeenrannan kaupunkisuunnittelu osallistuu hankkeeseen kartoittamalla potentiaalisia sijoittautumisalueita eri kokoisille vihreän siirtymän energiahankkeille Lappeenrannassa. Potentiaalisista sijoittautumisalueista laaditaan niiden nykytilannetta ja kehittämispotentiaalia kuvaavat esittelyaineistot, jotka voidaan luovuttaa uusiutuvan energian ja vetytalouden yrityksille ja sijoittajille.

Etukäteen kartoitetut sijaintimahdollisuudet ja niistä tehdyt selvitykset nopeuttavat ja helpottavat uusiutuvan energian ja vetytalouden hankkeiden käynnistämistä Lappeenrannassa. Tavoitteena on käynnistää hankkeen aikana myös jo muutaman valitun sijoittumisalueen kaavaprosessit. 

Hanke kestää vuoden 2023 loppuun asti. 

   

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Vetyä, virtaa Kaakkoon -hanke on osa Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmaa. Hanke on Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittama, ja  hanketta rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia (REACT-EU).

Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto    Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020   Etelä-Karjalan liitto     Kymenlaakson liitto

Yhteyshenkilöt

Ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen, puh. 040 081 5284

Yleiskaavainsinööri Annamari Kauhanen, puh. 040 575 5590

Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä, puh. 040 653 0745

Yleiskaavasuunnittelija Jenna Laakso, puh. 040 611 7209

sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi