Suosikit

Vetyä, virtaa Kaakkoon

Vetyä, virtaa Kaakkoon on vihreän siirtymän edistämisen hanke, johon osallistui neljä kaakkoissuomalaista kuntaa ja Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto. Vetyä, virtaa Kaakkoon –hankkeen päätavoitteena oli edistää uusiutuvan energian ja vetytalouden hankkeiden sijoittumista Kaakkois-Suomeen.  

Lappeenrannan kaupungin osalta hankkeen tavoitteena oli edistää uusiutuvan energian ja vetytalouden erilaisia liiketoimintoja Lappeenranta–Imatra-kaupunkiseudulla ja vahvistaa kaupunkiseudun kilpailukykyä uusiutuvan energian investointien sijoittumisalueena. Tavoitteena oli myös lupaprosessien sujuvoittaminen ja muutamien kohteiden yleis- tai asemakaavahankkeiden käynnistäminen.  

Hankkeen aikana selvitettiin vihreän siirtymän hankkeiden reunaehdot yhteistyössä LUT-yliopiston kanssa. Hankkeessa selvitettiin aurinkovoimaloiden, tuulivoimaloiden ja vetytalouteen liittyvien rakenteiden sijoittumisen edellytyksiä. Lappeenrannan kaupunkisuunnittelu osallistui hankkeeseen myös kartoittamalla potentiaalisia sijoittautumisalueita eri kokoisille vihreän siirtymän energiahankkeille Lappeenrannassa. Etukäteen kartoitetut sijaintimahdollisuudet ja niistä tehdyt selvitykset nopeuttavat ja helpottavat uusiutuvan energian ja vetytalouden hankkeiden käynnistämistä Lappeenrannassa. 

Hanke toteutettiin vuoden 2023 aikana.

Vetyä, virtaa Kaakkoon -hankkeen loppuseminaarin esityksiin ja julkaistuihin hankemateriaaleihin pääset tutustumaan tästä linkistä

   

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Vetyä, virtaa Kaakkoon -hanke on osa Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmaa. Hanke on Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittama, ja  hanketta rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia (REACT-EU).

Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto    Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020   Etelä-Karjalan liitto     Kymenlaakson liitto

Yhteyshenkilöt

Ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen, puh. 040 081 5284

Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä, puh. 040 653 0745

Yleiskaavasuunnittelija Jenna Laakso, puh. 040 611 7209

sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi