Suosikit

Ympäristönsuojelu

Lappeenrannan seudun ympäristötoimen ympäristönsuojelun tehtäviä hoitaa ympäristönsuojelun palveluyksikö. Ympäristövalvonnan palveluyksikön tehtävistä keskeisen osan muodostavat ympäristö- ja maa-ainesluvat. Palveluyksikölle kuuluvat lisäksi ympäristön pilaantumiseen, roskaamiseen ja vettymähaittoihin liittyvät valvonta-asiat. Ympäristönsuojelun palveluyksikön tehtävät ovat erilaisia ympäristönsuojelun kehittämis- ja edistämistehtäviä. Näitä ovat mm. seuranta ja tutkimus, neuvonta ja valistus sekä erilaiset yhteistyöhankkeet. Ympäristövalvonnan palvelut ovat suunnitelmallisia ja maksullisia.