Suosikit
Palvelu

Ilmoitus vesivälitteisestä epidemiasta

Vesivälitteisellä epidemialla tarkoitetaan tiettynä aikana ja tietyllä alueella tapahtuneita useampia sairastumisia, joilla on yhteinen vesialtistuslähde. Lappeenrannan, Lemin, Luumäen, Savitaipaleen ja Taipalsaaren alueella ilmoituksen voi tehdä sähköisen ilmoituskanavan, Ilppa -palvelun kautta, soittamalla terveystarkastajalle tai sähköpostitse ympäristötoimen kirjaamoon.

Ilmoita talousveden, allasveden tai uimarantaveden aiheuttamasta epidemiasta tai sen epäilystä sijaintikuntasi terveydensuojeluviranomaiselle välittömästi, kun havaitset asian. Jos terveyshaittaepäily liittyy omaan elintarvikealan yritykseesi, tee ilmoitus ilppa-ilmoituspalvelussa.

Asioi tästä

Ehdot ja kriteerit

Ilmoituksen vesivälitteisestä epidemiasta tai sen epäilystä voi tehdä kuka tahansa.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, koskevat toimintaa samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautuneita elinkeinonharjoittajia.

Toimintaohje

Kerro ilmoituksessa ainakin

  • koskeeko epäily talous-, allas- vai uimarantavettä
  • missä epäilty epidempia sijaitsee
  • mistä päättelet, että kyseessä on vesivälitteinen epidemia.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Terveydensuojelulaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940763

Valtioneuvoston asetus elintarvikkeiden ja veden välityksellä leviävien epidemioiden selvittämisestä

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111365