Suosikit

Lumate opintolinja

Pidätkö matematiikasta tai biologiasta? Miten luonto toimii, muuttuuko ilmasto? Eläimet, kasvit sekä kaikenlaiset fysiikan ja kemian lainalaisuudet ja tutkiminen kiinnostavat sinua. Olet myös käytännössä osoittanut innostuksesi näitä asioita käsitteleviä oppiaineita kohtaan alakoulussa. Haluaisit perehtyä niihin  syvemminkin. Tule muista samoista asioita kiinnostuneiden kanssa opiskelemaan samalle luokalle.

Opintolinja on perustettu kaikille teknologiasta, luonnosta, luonnonilmiöistä ja matematiikasta kiinnostuneille.

Teemme yhteistyötä ammattikorkeakoulun ja läheisen yliopiston kanssa sekä tietenkin eri järjestöjen että teollisuuden kanssa. Linjalla tehdään retkiä erilaisiin luonto-ja tiedekohteisiin. Yhteisissä projekteissa hyödynnetään laajasti tietoteknistä osaamista, kannustetaan oppilaita innovatiiviseen ajatteluun ja toimintaan. Tutustutaan erilaisiin teknologisiin ratkaisuihin, ohjelmoidaan, mallinnetaan ja 3D-tulostetaan.

Luma-aineita biologiaa, maantietoa, fysiikkaa ja kemiaa opiskellaan enemmän kuin muilla luokilla.  Tavoitteena on vankka yleissivistävä pohja jatko-opintoja varten.