Suosikit
Palvelu

Rakennusperintö

Rakennettu kulttuuriympäristö ja korjausneuvonta

Lappeenrannan museot toimii Etelä-Karjalan maakunnan rakennetun kulttuuriympäristön asiantuntijana ja alueellisena vastuumuseona. Museo tekee yhteistyötä viranomaisten ja muiden tahojen kanssa kulttuuriympäristön säilyttämiseksi, hoitamiseksi ja kehittämiseksi. Museo antaa kulttuuriympäristöä koskevia viranomaislausuntoja kaavoituksesta, rakentamisesta ja muusta maankäytöstä viranomaisille, päättäjille, suunnittelijoille ja muille toimijoille.

Museo neuvoo korjausrakentamisessa ja kulttuuriympäristön hoitoon liittyvissä asioissa. Museo toimii asiantuntijana valtionavustusasioissa ja korjaushankkeissa, valvoo avustusten käyttöä ja edistää korjausrakentamisen asiantuntijuuden lisääntymistä.

Museossa kerätään perustietoa vanhoista rakennuksista. Museossa on perustiedot noin 5000 kiinteistöstä Etelä-Karjalan alueella.

Lappeenrannan linnoituksen rakennuksia. Kuva Lappeenrannan museot

Asioi tästä

Toimintaohje

Voit kysyä museon rakennusperinnöstä vastaavilta amanuensseilta tietoja kulttuuriympäristöön liittyen. Amanuenssit myös neuvovat rakennusperinnön inventointiin, kunnostamiseen ja avustusten hakemiseen liittyvissä asioissa.

Museo antaa lausuntoja mm. kaavoitukseen, metsänkäyttöön ja rakennushankkeisiin liittyen. Lähetä virallinen lausuntopyyntö Lappeenrannan kaupungin kirjaamoon: kirjaamo@lappeenranta.fi, josta se siirretään Lappeenrannan museoihin lausuttavaksi. Vastausaika lausuntopyyntöihin on neljä viikkoa.

Maksullisuuden tiedot

Suomen museoista suurin osa on valtion ja kuntien yhteisesti rahoittamia. Museot rahoittavat toimintaansa myös omalla varainhankinnalla, kuten pääsymaksuilla.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Museotoiminnan tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa väestön ymmärrystä kulttuurista, historiasta ja ympäristöstä. Museot ovat avoimia kaikille.

Museot huolehtivat kulttuuri- ja luonnonperinnön tallentamisesta ja säilyttämisestä tuleville sukupolville. Samoin museot jakavat näyttelyillä ja julkaisuilla tietoa yleisölle sekä harjoittavat tutkimusta ja opetusta.

Museolaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920729

Rakennusperintöavustukset

Museovirasto

Museovirasto myöntää harkinnanvaraisia avustuksia kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja kulttuuriympäristökohteiden restaurointiin ja konservointiin.

ELY-keskus

ELY-keskukset myöntävät harkinnanvaraisia valtionavustuksia mm. rakennusperinnön hoitoon. Etelä-Karjala kuuluu Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueeseen.

Kotiseutuliitto

Suomen Kotiseutuliitto jakaa opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta harkinnanvaraista valtionavustusta seurantalojen korjaamiseen.