Suosikit

Viestintä ja markkinointi

Viestintä- ja markkinointitiimi koordinoi kaupungin sisäistä ja ulkoista viestintää, sisällöntuotantoa ja kaupunkibrändiä. Tiimi edistää henkilöstön viestintäosaamista ja markkinoinnin saavutettavuutta.

Kaupungin viestinnän keskeiset peruslinjaukset ovat seuraavat:

  • Kaupunkikonsernin viestintä on ajankohtaista, aktiivista, avointa ja vuorovaikutteista.
  • Kaupunkikonsernin viestinnässä kerrotaan asiat mahdollisimman objektiivisesti ja monipuolisesti tosiasioihin perustuen.
  • Kaupunkikonsernin viestintä on perusvireeltään positiivista.
  • Viestintä on osa kaikkea kaupunkikonsernin toimintaa ja päätöksentekoa. Jokaisella työntekijällä on vastuu hyvästä viestinnästä.
  • Viestinnässä käytetään yhtenäistä graafista ulkoasua ja eri viestintävälineitä mahdollisimman monipuolisia viestintävälineitä mahdollisimman monipuolisesti.
  • Hyvä sisäinen viestintä on onnistuneen ulkoisen viestinnän edellytys.
  • Viestintää tehdään yhteistyössä.
  • Hyvä viestintä vaatii jatkuvaa kehittämistä.