Suosikit

Oppivelvollisuuden keskeyttäminen

Oppivelvollisella on oikeus keskeyttää oppivelvollisuuden suorittaminen määräajaksi perustellusta syystä:

- Keskeytys oppivelvollisuuden suorittamisen estävän pitkäaikaisen sairauden tai vamman vuoksi. Oppivelvollisella on oikeus keskeyttää oppivelvollisuuden suorittaminen toistaiseksi, jos oppivelvollisuuden suorittamisen estävä sairaus tai vamma on luonteeltaan pysyvä.

- Keskeytys äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan ajaksi.

- Keskeytys vähintään kuukauden kestävän tilapäisen ulkomailla oleskelun ajaksi. Jos oppivelvollinen osallistuu oppivelvollisuuden suorittamista vastaavaan koulutukseen ulkomailla tai hänen muutoin voidaan katsoa suorittavan oppivelvollisuutta ulkomailla oleskelun aikana.

- Keskeytys oppivelvollisuuden suorittamisen estävän elämäntilanteeseen liittyvän muun painavan syyn vuoksi.

Mikäli oppivelvollinen ei ole minkään koulutuksen järjestäjän opiskelija, keskeyttämisestä päättää oppivelvollisen asuinkunta. Keskeyttämistä haetaan kirjallisesti.

Lisätietoja oppivelvollisuuden keskeyttämisestä: Ohjaamokoordinaattori Minna Tarkiainen, puh. 0400-654 733, sähköposti etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi.