Suosikit

Koulutuksen kaupunki

Lappeenranta on kansainvälisesti tunnettu koulutus- ja tutkimuskaupunki, joka houkuttelee opiskelijoita ja osaajia.

Yliopisto kasvun moottorina

  • Mahdollistamme LUT:n koulutus- ja tutkimustarjonnan monipuolistamisen ja kilpailukyvyn kehittämisen. 
  • Teemme yhteistyötä LAB:n koulutuksen ja soveltavan tutkimuksen kehittämisessä. Rakennamme eri koulutusorganisaatioiden kanssa uusia ja vaikuttavia yhteistyömalleja, jotka luovat elinvoimaa.
  • Haemme yhdessä strategisten kumppaniemme LUT:n, LAB:n, Sampon ja Maasotakoulun kanssa ratkaisuja sekä globaaleihin että paikallisiin haasteisiin.
  • Kehitämme yhdessä opiskelijoiden ja asukkaiden kanssa Suomen parasta kampusmiljöötä ja opiskelukaupunkia.


Tulevaisuuden osaajat

  • Turvaamme laadukkaat kasvatus- ja koulutuspalvelut ja huomioimme lapsen oikeudet.
  • Tarjoamme monipuolisen opintopolun varhaiskasvatuksesta korkeakouluopintoihin, joka houkuttelee alueellemme uusia yrityksiä ja asukkaita ympäri Suomea ja maailmaa.
  • Erottaudumme muiden kaupunkien koulutustarjonnasta mm. Uniori-toiminnan, lukioiden tiedelinjojen, perusopetuksen erityispainotusten ja yrittäjyyskasvatuksen kaltaisten toimintamallien kautta. 
  • Huolehdimme koulutustarjonnasta ja osaavan työvoiman saannista.
  • Tuemme elinikäistä oppimista ja laaja-alaista osaamista, joilla vastaamme työelämän muuttuviin tarpeisiin.
  • Vahvistamme henkilöstön osaamista muuttuvassa toimintaympäristössä, huomioimme erityisesti kansainvälistymisen ja digitalisaation.