Suosikit
Palvelu

Avoin päiväkoti

Avoimet varhaiskasvatuspalvelut tarjoavat ohjattua toimintaa lapsille ja lapsiperheille avoimissa päiväkodeissa täydentäen muita varhaiskasvatuksen toimintamuotoja.

Toiminta on maksutonta ja tarkoitettu kaikille sekä kunnallisen että kunnan tukeman varhaiskasvatuksen ulkopuolella oleville alle kouluikäisille lapsille, heidän vanhemmilleen ja hoitajilleen.

Avoin päiväkoti on lapsiperheiden kohtauspaikka, jossa perheillä on mahdollisuus tutustua toisiin samanlaisessa elämäntilanteessa oleviin perheisiin ja saada vertaisryhmän kasvatuksellista tukea. Toiminta pyrkii tukemaan lapsen kehitystä sekä vanhempia ja hoitajia heidän kasvatustyössään. Avoimessa päiväkodissa lapset ja aikuiset toimivat yhdessä: leikkivät, laulavat, askartelevat, maalaavat, leipovat, tekevät retkiä yms. Yhteisten toimintahetkien ja vapaan leikin lomassa on mahdollisuus keskusteluun ja vuorovaikutukseen toisten aikuisten ja henkilökunnan kanssa. Avoimessa päiväkodissa kaikki aikuiset toimivat yhdessä lasten kanssa, mutta päävastuu lapsesta on mukana olevalla aikuisella.

Avoimeen päiväkotiin voi ottaa omat eväät mukaansa.

Avoimen päiväkodin toimintaan osallistuminen ei edellytä ennakkoilmoittautumista.

Avoimet päiväkodit noudattavat koulujen loma-aikoja.

Toimintaohje

Avoimen päiväkodin toimintaan voit osallistua ilman ennakkoilmoittautumista. Lisätietoa saat varhaiskasvatusyksikön johtajalta ja varhaiskasvatuksen palveluohjauksesta.

Tarkemmat tiedot avoimien päiväkotien osoitteista ja aukioloajoista löytyy sivun oikeassa reunassa olevasta Palvelupaikat -linkistä.

Maksullisuuden tiedot

Osallistuminen ei vaikuta Kelan maksamaan kotihoidon tukeen.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Avoin varhaiskasvatustoiminta on tarkoitettu erityisesti kotihoidossa oleville lapsille. Lapsesi ja koko perheesi voivat saada hyvinvointinsa tueksi monenlaisia toimintamahdollisuuksia avoimissa päiväkodeissa, leikkipuistoissa ja kerhoissa.

Kerhotoiminta on ohjattua ja tavoitteellista. Pääpaino on leikillä, ulkoilulla ja turvallisella yhdessäololla. Tarjolla voi olla esimerkiksi liikunta-, kulttuuri- tai luontokerhoja. Myös vanhemmat voivat osallistua perhekerhojen toimintaan.

Varhaiskasvatuslaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180540