Suosikit

Päätöksenteko

Vuosina 2021-2025 Lappeenrannan kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttää 51-jäseninen kaupunginvaltuusto, jonka jäsenet valitaan joka neljäs vuosi järjestettävillä kuntavaaleilla. Valtuusto valitsee luottamushenkilöt kaupunginhallitukseen ja lautakuntiin. Nykyisen valtuuston toimikausi on alkanut 1.8.2021.

Kaupunginhallitus huolehtii kaupungin johtamisesta ja kehittämisestä valtuuston asettamien tavoitteiden, suunnitelmien ja päätösten mukaisesti. 

Lautakuntia on valtuustokaudella 2021–2025 yhteensä yhdeksän. Tarkastuslautakunta on suoraan valtuuston alainen. Muut lautakunnat ovat kaupunginhallituksen alaisia.

Lisäksi Lappeenrannan kaupungilla on edustajia kuntayhtymien tms. luottamuselimissä.