Suosikit

Mikonsaaren, Vehkasalon ja Riihilahden osayleiskaava

Kaavan tavoitteet

Mikonsaaren, Vehkasalon ja Riihilahden osayleiskaavan tavoitteena on osayleiskaava-alueen maankäytön suunnittelu kokonaisuutena huomioiden alueiden erityispiirteet ja arvot. Kaavoituksen keskeisiä suunnittelukysymyksiä ovat alueen matkailu-, retkeily- ja virkistysarvot sekä vakituisen asumisen ja loma-asumisen rakentamisen määrä ja sijoittuminen. Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja rakentamista ohjaavana. Osayleiskaavatyön yhteydessä tehdään rantojen osalta emätilatarkastelu ja rantamitoitus maanomistajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi.

Osayleiskaavamuutoksen hyväksyy lopulta kaupunginvaltuusto.

Sijainti

Mikonsaaren, Vehkasalon ja Riihilahden osayleiskaavan suunnittelualue kattaa Lappeenrannan pohjoispuolella sijaitsevan alueen saaristoa. Suunnittelualueen koko on noin 17,5 neliökilometriä ja sen rajaus voi muuttua työn edetessä.

Kaavaprosessin vaiheet

1

Aloitusvaihe

Kaavoituksen aloitusvaiheessa laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja avataan lähtötietokysely, jolla kerätään lähtötietoja alustavan kaavaluonnoksen suunnittelua varten. Osayleiskaavan alueen asukkailla, maanomistajilla ja muilla osallisilla on kaavoituksen aloitusvaiheessa mahdollisuus osallistua kaavaprosessiin vastaamalla lähtötietokyselyyn 31.10. mennessä ja osallistumalla asukastilaisuuteen 5.10.2021  sekä kommentoimalla kaavasta laadittua osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS).

Voit olla yhteydessä kaavoittajiin suoraan yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse. Osallisia kuullaan myös myöhemmin kaavaprosessin aikana esim. alustavan kaavaluonnoksen yhteydessä ja kaavan nähtävillä olojen aikoina.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan muun muassa kaavan alustava aikataulu, tavoitteet, vaikutukset, ketkä ovat osallisia ja miten osallistuminen järjestetään kaavaprosessin aikana. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään MRL 62 §:n ja 63 §:n mukaisesti nähtävillä 16.9.2021 alkaen kaavan laadinnan ajan, ja sitä päivitetään kaavaprosessin aikana.

Mahdolliset kommentit osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi osoittaa kirjallisena Lappeenrannan kaupungin kirjaamoon (kirjaamo@lappeenranta.fi tai Lappeenrannan kaupunki, Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala, Kirjaamo, PL 11, 53101 Lappeenranta).

Tavoiteraportti

Tavoiteraportissa kerrotaan kaavan laatimisen tarpeesta, lähtökohdista ja kaavan tavoitteista. Lisäki tavoiteraportissa määritellään osayleiskaavan toteutustapa ja suunnittelun periaatteet. Tavoiteraportti täydentää osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa.

Kaavan tavoiteraportti käsiteltiin kaupunkikehityslautakunnassa 17.5.2023. Tavoiteraporttiin voit tutustua kaavan asiakirjat kohdassa.

Asukastilaisuuden tallenne

Osayleiskaavan alustavia suunnitelmaluonnoksia, kaavoitusprosessin etenemistä ja tavoitteita esiteltiin kahdessa sisällöltään samanlaisessa asukastilaisuudessa. Ensimmäinen asukastilaisuus järjestettiin lähitilaisuutena Lappeenrannan kaupungintalon kokoushuone Venlassa 7.3.2024 klo 17–19 ja toinen tilaisuus etätilaisuutena 11.3.2024 klo 17–19.

Lappeenrannan kaupungin YouTube-kanavalla on katsottavissa 11.3.2024 tilaisuudesta tehty tallenne.

Kaavan asiakirjat

Kuulutus 13.9.2021

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivitetty) 21.2.2024

Asukastilaisuuden 5.10.2021 keskustelukooste

Lähtötietokyselyn vastauskooste

Tavoiteraportti

Asukastilaisuuden esitysmateriaali 11.3.2024

Asukastilaisuuksien 7.3. ja 11.3.2024 muistiot

2

Luonnosvaihe

3

Ehdotusvaihe

4

Hyväksymisvaihe

Yhteystiedot

Yleiskaavainsinööri Annamari Kauhanen puh. 040 575 5590, annamari.kauhanen@lappeenranta.fi

Yleiskaavasuunnittelija Sami Tervo puh. 040 632 6564, sami.tervo@lappeenranta.fi

Kaavasuunnittelija Tarja Luukkonen puh. 040 650 3340, tarja.luukkonen@lappeenranta.fi

Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä puh. 040 653 0745, maarit.pimia@lappeenranta.fi