Suosikit

Ohjeita tarjoajalle

Valmistautuminen ja osallistuminen tarjouskilpailuun

Tarjouskilpailuun osallistumista kannattaa pohjustaa jo hyvissä ajoin ennen varsinaisen kilpailutuksen alkamista.

Havainnollistavan infografin sisältö kuvattu alla tekstissä

1. Valmistautuminen
•    Seuraa ajankohtaisia tarjouspyyntöjä.
•    Osallistu infotilaisuuksiin ja markkinavuoropuheluun.
•    Suosittelemme listaamaan yrityksen referenssejä jo ennen tarjouskilpailuajan alkamista.
•    Varmista verkostosi, jos valmistaudut ryhmittymän yhteiseen tarjoukseen.
•    Tutustu tilaajavastuulakiin
•    Rekisteröidy tarjousportaaliin jo etukäteen, jotta tunnukset ovat valmiina. 

2. Toiminta tarjousaikana määräaikaan mennessä
•    Kansallisen tason tarjouspyynnöt ovat avoinna minimissään vain n. 2 viikkoa, ja EU-kynnysarvon ylittävät tarjouspyynnöt 30 päivää. Valmistele osallistumista siis aina etukäteen ja aloita tarjouksen tekeminen ajoissa! 
•    Tutustu tarjouspyynnön kelpoisuus- ja laatukriteereihin tarjousportaalissa.
•    Vertailukriteerejä ovat esim. toiminnalliset vaatimukset eli tarjotun ratkaisun ominaisuudet, suorituskykyvaatimukset eli tulokset, hankinnan hinta sekä käyttö- ja huoltokustannukset sekä kaupungin strategian määrittelemät sosioekonomiset (työllisyysehto) ja ympäristövaikutukset.
•    Kerää pyydetyt liitteet.
•    Jätä tarjouspyyntöä koskevat kysymykset tarjousportaalin kautta määräaikaan mennessä. Kaikki kysymykset ja vastaukset ovat nähtävissä portaalissa. Kannattaa kysyä, jotta voi varmistua ymmärtäneensä tarjouspyynnön sisällön oikein ja jätetty tarjous vastaa pyydettyä. Tutustu myös muiden lähettämiin kysymyksiin sekä vastauksiin.
•    Tarkista, voiko tarjouksen jättää osatarjouksena tai ryhmittymän tekemänä yhteistarjouksena. 
•    Jätä tarjouksesi tarjousportaalin kautta ajoissa. Voit muokata tarjousta ja tarjouksesi pysyy salaisena määräajan päättymiseen saakka. Kun kilpailutuksesta on tehty päätös, tarjouksesi tiedot ovat julkisia asianosaisille eli tarjouskilpailuun osallistuneille pois lukien liikesalaisuudet.
•    Määräajan umpeutumisen jälkeen tarjousta ei voi enää jättää.
•    Jätä aina paras mahdollinen tarjouksesi. Kilpailutuksissa ei ole toista kierrosta.

3. Päätöksestä tiedottaminen
•    Tarjousajan päättymisestä hankintapäätökseen menee n. 1-3 kk. Tilaajalla on oikeus esittää täsmentäviä kysymyksiä tarjoajille ennen päätöksen tekoa. Tehdystä päätöksestä tiedotetaan kaikkia asianosaisia.
•    Valitusaika on 14 vrk.

Wirma auttaa yrittäjiä

Lappeenrannan kaupungin elinkeino- ja yrityspalveluyksikkö Wirma auttaa myös hankintoihin liittyvissä kysymyksissä.
 

Julkisten hankintojen neuvontayksikkö

Paljon hankintoihin liittyvää tietoa löytyy myös Julkisten hankintojen neuvontayksikön (JHNY) verkkosivuilta.

 

Lait ja säädökset

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista
Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä
Kilpailulaki
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta
Liikesalaisuuslaki
Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista

Lappeenrannan kaupungin hankintaohjeet

Lappeenrannan kaupungin hankintaohje, päivitetty kynnysarvot 12.1.2016
Lappeenrannan kaupungin pienhankintaohje 2021

Tarjousprosessi

1

Seuraa ajankohtaisia tarjouspyyntöjä.
•    Osallistu infotilaisuuksiin ja markkinavuoropuheluun.
•    Suosittelemme listaamaan yrityksen referenssejä jo ennen tarjouskilpailuajan alkamista.
•    Varmista verkostosi, jos valmistaudut ryhmittymän yhteiseen tarjoukseen.
•    Tutustu tilaajavastuulakiin
•    Rekisteröidy tarjousportaaliin jo etukäteen, jotta tunnukset ovat valmiina. 

2

Kansallisen tason tarjouspyynnöt ovat avoinna minimissään vain n. 2 viikkoa, ja EU-kynnysarvon ylittävät tarjouspyynnöt 30 päivää. Valmistele osallistumista siis aina etukäteen ja aloita tarjouksen tekeminen ajoissa! 
•    Tutustu tarjouspyynnön kelpoisuus- ja laatukriteereihin tarjousportaalissa.
•    Vertailukriteerejä ovat esim. toiminnalliset vaatimukset eli tarjotun ratkaisun ominaisuudet, suorituskykyvaatimukset eli tulokset, hankinnan hinta sekä käyttö- ja huoltokustannukset sekä kaupungin strategian määrittelemät sosioekonomiset (työllisyysehto) ja ympäristövaikutukset.
•    Kerää pyydetyt liitteet.
•    Jätä tarjouspyyntöä koskevat kysymykset tarjousportaalin kautta määräaikaan mennessä. Kaikki kysymykset ja vastaukset ovat nähtävissä portaalissa. Kannattaa kysyä, jotta voi varmistua ymmärtäneensä tarjouspyynnön sisällön oikein ja jätetty tarjous vastaa pyydettyä. Tutustu myös muiden lähettämiin kysymyksiin sekä vastauksiin.
•    Tarkista, voiko tarjouksen jättää osatarjouksena tai ryhmittymän tekemänä yhteistarjouksena. 
•    Jätä tarjouksesi tarjousportaalin kautta ajoissa. Voit muokata tarjousta ja tarjouksesi pysyy salaisena määräajan päättymiseen saakka. Kun kilpailutuksesta on tehty päätös, tarjouksesi tiedot ovat julkisia asianosaisille eli tarjouskilpailuun osallistuneille pois lukien liikesalaisuudet.
•    Määräajan umpeutumisen jälkeen tarjousta ei voi enää jättää.
•    Jätä aina paras mahdollinen tarjouksesi. Kilpailutuksissa ei ole toista kierrosta.

3

Tarjousajan päättymisestä hankintapäätökseen menee n. 1-3 kk. Tilaajalla on oikeus esittää täsmentäviä kysymyksiä tarjoajille ennen päätöksen tekoa. Tehdystä päätöksestä tiedotetaan kaikkia asianosaisia.
•    Valitusaika on 14 vrk.