Suosikit

Asemakaavoitus

LappeenrantaFI/Asuminen ja rakentaminen/Kaupunkisuunnittelu/Yleiskuva-Näkymä-keskustan-liikenneympyrään.jpg

Asemakaava laaditaan alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten. Asemakaava osoittaa alueet eri käyttötarkoituksia varten ja ohjaa rakentamista sekä muuta maankäyttöä. Asemakaavaa laadittaessa otetaan huomioon valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, maakuntakaavat ja yleiskaavat.