Suosikit

Asukas- ja alueneuvosto

Lappeenrannan asukas- ja alueneuvoston toimintasääntö 2021 - 2025

Asukas-ja alueneuvosto toimii Lappeenrannan kaupunginhallituksen alaisuudessa. Neuvosto koostuu kaupungin Meidän Lappeenranta -toiminnan piirissä olevienalueraatien puheenjohtajista, lappeenrantalaisista kaupunginvaltuutetuista ja eri toimialojen viranhaltijoista.

Asukas-ja alueneuvosto on kaupungin vaikuttamistoimielin, yhteistyöelin, jonka kautta saadaan asukkaiden asiantuntemus ja mielipiteet mukaan kunnan eri toimialojen suunnitteluun ja päätöksentekoon.

Neuvosto on kuntalain henkeä noudattava aluedemokratiamalli, perustuen kuntalain 5 lukuun ”Kunnan asukkaiden osallistumisoikeus” ja kohtaan 22 § ”Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet”.

Asukas-ja alueneuvoston toiminnassa näkyy vahvasti Kuntaliiton yhteistyössä kuntien ja sidosryhmien kanssa luoma Kuntalaiset Keskiöön -toiminta, joka kuvastaa kuntalaisen halua entistä enemmän vaikuttaa itseään ja lähiyhteisöjään koskeviin päätöksiin ja palveluihin.