Suosikit

Rauhoitettujen lajien aiheuttamat vahingot

 

Voit hakea korvausta esimerkiksi joutsenten, korppien, kurkien ja valkoposkihanhien maataloudelle aiheuttamista vahingoista.

 

Toimi näin:

  1. Tee sähköinen ilmoitus vahingosta heti sen havaittuasi. Vahinkoilmoituksesta välittyy tieto kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, joka tulee arvioimaan vahingon ja laatii siitä lausunnon
  1. Hae korvausta ilman aiheetonta viivästystä sähköisen järjestelmän kautta. Voit hakea korvausta vain niiden lohkojen osalta, joista olet tehnyt vahinkoilmoituksen.

Vahinkoilmoitus ja hakemus vahinkojen korvaamisesta tehdään sähköisesti asiointipalvelussa.

 

Maaseutuelinkeinoviranomaisen suorittaman arviokäynninhinta on 100 €/arviointikerta. Arviointimaksu laskutetaan korvauksenhakijalta arvioinnin jälkeen. Arvioinnista syntyneet kustannukset voidaan hyväksyä osaksi vahingosta syntyneitä kustannuksia. Korvauksenhakijan on ilmoitettava arviointikustannukset korvaushakemuksella.

 

Lisätietoa asiasta antaa:

Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset         ja           Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

                                                                                                  lajivahingot.kaakkois-suomi@ely-keskus.fi

                                                                                                  puh. 0295 029 121 tai 0295 029 000 (vaihde)