Suosikit

Rauhoitettujen lajien aiheuttamat vahingot

 

Voit hakea korvausta esimerkiksi joutsenten, korppien, kurkien ja valkoposkihanhien maataloudelle aiheuttamista vahingoista.

 

Vahingosta ilmoittaminen

Vahingon havaitsemisen jälkeen ota pikaisesti yhteys oman kunnan maaseututoimistoon. Maaseutuelinkeinoviranomainen tekee arviokäynnin vahinkoalueelle ja laatii korvaushakemuksen liitteeksi tarvittavan lausunnon. Arviokäynnistä peritään 100 euron maksu.

 

Hakeminen ja hakuaika

Korvausta haetaan Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta täyttämällä sähköinen hakemus tai paperilomake. Tarkemmat ohjeet ja hakemukset löydät ELY-keskuksen sivuilta.

Vahingosta tulee hakea korvausta kalenterivuoden loppuun mennessä. Jos loppuvuoden aikana sattunut vahinko pystytään todentamaan vasta seuraavana keväänä, voi näissä tapauksissa hakemuksen jättää toukokuun loppuun mennessä.

Hakemuksesta on käytävä ilmi:
    • minkä eläinlajin aiheuttamasta vahingoista on kysymys
    • milloin ja missä vahinko on tapahtunut
    • vahingon laatu ja määrä
    • saako hakija korvausta vakuutuksen perusteella, jos saa niin kuinka paljon
    • saako hakija korvausta muun lainsäädännön perusteella
Hakemukseen liitettävä lausunto

Pyydä oman kunnan maaseututoimistosta lausunto korvaushakemuksen liitteeksi.