Suosikit

Alue- ja asukasneuvoston tehtävät

•Toimii lähidemokratiaan liittyvien asioiden ehdottavana ja aloitteellisena vaikuttamistoimielimenä

• Edistää asukkaiden kuulemisen kehittämistä ja vahvistamista

• Tekee aloitteita ja esityksiä toimialoille sekä kaupungille edistääkseen kuntalaisten osallistamista, osallistumista ja vaikuttamismahdollisuuksia päätöksenteossa

• Vastaa Meidän Lappeenranta -toiminnan kehittämisestä ja asukkaiden aktivoimisesta asuinalueidensa kehittämistyöhön

• Seuraa ja arvioi kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen strategiaan kirjattujen tavoitteiden toteutumista

• Seuraa tehtyjen kuntalaisaloitteiden määrää ja niiden toteutumista

• Tekee esitykset koskien vuosittain jaettavia toiminta-avustuksia asukas-ja kyläyhdistysten osalta

• Valitsee Vuoden asukastoimijan

• Seuraa toimialojen ja omistajaohjauksen alla olevien yhtiöiden toimintaa ja kehittämistä antamalla lausuntoja

• Viestii asukkaille selkeällä kielellä meneillään olevista ajankohtaisista asioista

• Huolehtii ja järjestää ajankohtaisia koulutuksia Kuntalainen keskiöön toimintaperiaatteiden mukaisesti

• Hoitaa kaupunginhallituksen määräämät muut tehtävät