Suosikit

Maa-ainesten ottaminen ja kotitarveilmoitus

Lappeenrannan seudun ympäristötoimi valmistelee maa-ainesten ottolupia Lappeenrannan, Lemin, Savitaipaleen ja Taipalsaaren kuntien alueilla. Luumäellä maa-aineslupien käsittely tehdään omassa kunnassa.. Maa-ainesten ottolupa tarvitaan kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen poiskuljetettavaksi taikka varastoitavaksi paikalla tai jalostettavaksi. Lupa ei ole tarpeen, jos aineksia otetaan tavanomaista kotitarvekäyttöä varten maanomistajan omaan asumiseen tai maa- ja metsätalouteen. Kotitarveottoa ei ole esim. maa-aineksen ottaminen tiehoitokunnan ylläpitämän tien kunnossapitoon.

Maa-ainesluvan myöntää:
Ympäristölautakunta
PL 302,
Pohjolankatu 14
53101 Lappeenranta.

Lupaa maa-aineksen ottamiseen haetaan kirjallisesti jättämällä lupahakemus liitteineen Lappeenrannan seudun ympäristötoimen kirjaamoon. ymparistotoimi.kirjaamo@lappeenranta.fi