Suosikit

Talousarviot vuosilta 2019-2023

Kuntien on laadittava ja hyväksyttävä edeltävän vuoden loppuun mennessä talousarvio seuraavaksi vuodeksi.  Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma vähintään kolmeksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. 

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään sekä kunnalle että kuntakonsernille toiminnan ja talouden tavoitteet siten, että talousarvio ja -suunnitelma toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarviossa valtuusto hyväksyy talousarviovuoden sitovat toiminnan ja talouden tavoitteet. 

Tälle sivulle on koottu viimeistä talousarviota edeltävien kolmen vuoden talousarviot ja taloussuunnitelmat.

Mikäli olet kiinnostunut tätä vanhemmasta materiaalista, niin olethan suoraan yhteydessä taloushallintoon. 

Kolme henkilöä palaverissa pöydän ääressä