Suosikit

Lavolan toimipiste

Tietoa Lavolan toimintayksiköstä

Lavolassa opiskelevat oppilaat ovat 1.-6. vuosiluokilla. Koulumme pihalla erillisessä rakennuksessa toimii myös Uus-Lavolan päiväkodin alainen esiopetusryhmä.

Lavolan toimintayksikkö on Prokoulu ja toimimme yhdessä sovittujen toimintaohjeiden mukaisesti. Koulussamme harjoitellaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja, jotta oppilaat oppivat toimimaan ryhmän jäseninä ja ottamaan toiset huomioon. Olemme myös KiVa-koulu ja meillä on vakiintunut toimintamalli kiusaamiseen puuttumisessa.

Tarjoamme erilaisille oppijoille mahdollisuuden yksilölliseen kasvuun ja kehitykseen monipuolisin opetusmenetelmin ja työtavoin. Ammattitaitoinen henkilökunta tukee oppilaan yksilöllistä kehitystä arvostamalla häntä yksilönä, kannustamalla ja tukemalla häntä oppimaan hänen omista lähtökohdistaan käsin. Koulumme tavoitteena on järjestää lapsen tarvitsema oppimisen tuki omaan lähikouluun. Opetuksen painopisteenä on perustaitojen hallinta kaikissa oppiaineissa sekä tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen.

Koulussamme on pääsääntöisesti kaksi rinnakkaisluokkaa. Nykyinen 1. luokka on ns. yhteisopettajuusluokka, jolloin koko ikäryhmää opettaa kaksi opettajaa. Yhteisopettajuusluokassa oppilaita ryhmitellään joustavasti koulupäivän aikana.

Lavolassa on toiminut koulu jo 110 vuotta. Nykyisen koulurakennuksen on suunnitellut arkkitehti Jalmari Lankinen ja se on otettu käyttöön vuonna 1951. Luokat sijoittuvat pääosin koulurakennuksen 1. ja 2. kerroksiin ja jokaisella luokalla on oma luokkatila. Ruokala sijaitsee pohjakerroksessa, jossa ovat myös kovien materiaalien käsityöluokka sekä koulun oma iltapäivätoiminnan tila. Liikuntasali sijaitsee omassa siivessään rakennuksen 1. ja 2. kerrosten välissä. Vanha asuntolasiipi on otettu vaiheittain koulun käyttöön ja siellä sijaitsevat pehmeiden materiaalien käsityöluokka, seurakuntayhtymän iltapäivätoiminta, kouluterveydenhoitajan tila, koulukirjasto, laaja-alaisen erityisopettajan tila sekä toimintayksikön hallinto. Koulussa ei ole hissiä.