Suosikit
Palvelu

Sovelletun liikunnan avustus

Kaupunki myöntää harkinnan mukaan avustusta niille järjestöille tai yhdistyksille, jotka järjestävät erityisryhmille soveltuvaa liikuntatoimintaa Lappeenrannan kaupungin alueella. Avustus myönnetään sovelletun liikunnan tukemiseksi ottaen huomioon järjestön avustustarpeen, sovelletun liikunnan määrän ja laadun sekä yhteiskunnallisen merkityksen. Avustus tulee kohdentaa toteutuneeseen toimintaan.

Ehdot ja kriteerit

Avustus on kertaluonteinen ja harkinnanvarainen, eikä sitä voida myöntää tilavuokriin.

Jakoperusteina huomioidaan

  • liikuntatoiminta kohdistuu erityisryhmiin (vammaiset, pitkäaikaissairaat ja iäkkäät henkilöt)
  • erityistä tukea tarvitsevien lasten- ja nuorten liikunnan järjestäminen sekä ohjaajien koulutus
  • liikunta on ohjattua, suunnitelmallista ja säännöllistä
  • ohjaajien, avustajien ja osallistujien määrä
  • järjestöjen välinen yhteistyö sovelletussa liikuntatoiminnassa

Toimintaohje

Avustusta haetaan ensisijaisesti sähköisen verkkoasiointipalvelun kautta vuosittain 1.12. - 31.1. klo 15.00 mennessä. Määräajan jälkeen tulleita tai puutteellisia hakemuksia ei huomioida. Avustuksesta päättää kulttuuri- ja liikuntalautakunta.

Verkkoasiointikanavaa klikkaamalla pääset sovelletun liikuntatoiminnan avustushakemukseen.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.