Suosikit

Meijän City - Lappeenrannan keskustan kehittämissuunnitelma

LappeenrantaFI/Asuminen ja rakentaminen/Kaupunkisuunnittelu/Hankkeet/MC_bannerilogo.png

Mukavaa, kun löysit Meijän Cityn nettisivuille!

Täällä voit tutustua Lappeenrannan keskustan kehittämissuunnitelmaan (näin meidän kesken Meijän Cityyn) tarkemmin. Kehittämissuunnitelma on hyväksytty Kaupunkikehityslautakunnan kokouksessa 16.6.2021.

Meijän City kuuluu kaikille, minkä vuoksi se on laadittu yhdessä asukkaiden, yrittäjien ja kaupungin eri toimialojen kanssa eri ikä- ja käyttäjäryhmät huomioiden. Tulevaisuudessa Meijän City muuttuu oikeaksi todellisuudeksi, kun sen tuloksia hyödynnetään muun muassa asemakaavoituksessa, katu- ja vihersuunnittelussa sekä erilaisten palveluiden kehittämisen tukena. Kehittämissuunnitelman toteutumista seurataan määrätyin väliajoin, sillä se sisältää niin pieniä ja yksikertaisia kehittämistoimenpiteitä kuin suurempia koko kaupunkikuvan kehitykseen liittyviä tavoitteita. 

Suunnittelualue

Meijän Cityn aihepiirejä tarkastellaan laajemmaltakin alueelta, mutta tarkemmassa suunnittelussa keskitytään ydinkeskustaan ja siihen liittyviin ranta-alueisiin.

Opaskartan päälle on rajattu pinkillä katkoviivalla suunnittelualue ja sen ympärille vaalealla ympyränmuotoinen tarkastelualue.

Meijän Cityn teemat

Meijän City on kehittämissuunnitelma, jolla tähdätään viihtyisään, turvalliseen ja kestävästi rakentuvaan kaupunkikeskustaan, jonne kaikkien on helppo tulla, ja jossa kaikkien on hyvä olla. Kehittämissuunnitelma on jaettu neljään teemaan, joiden kautta kaupunkia tarkastellaan:

  • Liikenteen ja liikkumisen City
  • Rakennusten ja rakentamisen City
  • Palveluiden ja liike-elämän City
  • Viihtymisen ja olemisen City

Teemat on muodostettu Kaupunkikehityslautakunnalle 15.5.2019 pidetyn tavoitetyöpajan perusteella ja niitä on täydennetty Elinvoima ja kaupunkikehitys -toimialan ideointityöpajan jälkeen. Alla olevasta kuvakkeesta pääset tutustumaan teemoihin tarkemmin. 

Meijän Cityn

Teemat

Täältä pääset tutustumaan tarkemmin neljään teemaan, joihin Meijän City pohjautuu.

Lue lisää

Suunnitelman sisältö

Meijän Cityn kehittämissuunnitelma muodostuu useista erilaisista asiakirjoista: 

  • Selostuksesta, jossa analysoidaan lähtötilannetta, perustellaan suunnitelmassa tehdyt ratkaisut ja pohditaan suunnitelmassa esitettyjen ratkaisujen vaikutuksia.
  • Teemakohtaisista tavoitekartoista (4 kpl), joissa tarkastellaan Meijän Cityä liikenteen ja liikkumisen, rakennusten ja rakentamisen, viihtymisen ja olemisen sekä palveluiden ja liike-elämän näkökulmista. 
  • Teemakohtaisista kehittämiskorteista (12 kpl), joissa käsitellään koko suunnittelualuetta koskevia erilaisia aiheita aina viihtyisyyden parantamisesta pysäköintii.
  • Kohdekohtaisista kehittämiskorteista 22 kpl), joissa tarkastellaan jotakin tiettyä paikkaa Meijän Cityllä ja esitetään toimenpiteitä sen kehittämiseksi.
  • Tulevaisuuden havainnekuvasta, jossa esitetään lintuperspektiivikuva mahdollisesta Lappeenrannan tulevaisuuden keskustasta suuntaa-antavien rakennusmassoitteluiden avulla. 

Kehittämiskortteja K3 Marianaukio, K11 Keskuspuiston reunapysäköinti ja K15 Linnoituksen kärki ja Rapasaari sekä Rakennusten ja rakentamisen Cityn tavoitekarttaa on muutettu kaupunkikehityslautakunnan kokouksessa 16.6.2021 tehtyjen päätösten mukaisesti.

Meijän Cityn

Hyväksytty aineisto

Tästä pääset tutustumaan Meijän Cityn suunnitelmakarttoihin, kehittämiskortteihin, havainnekuvaan ja suunnitelman tausta-aineistoihin.

Tutustu tarkemmin

Yhteystiedot

Jos sinua askarruttaa jokin Meijän Cityyn liittyen, niin otathan rohkeasti meihin yhteyttä:

Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä
040 653 0745, maarit.pimia@lappeenranta.fi

Kaavasuunnittelija Elina Moisio
040 649 5001, elina.moisio@lappeenranta.fi

Meijän City SOMEssa 

Keskustan kehittämishankkeen some-sisältöön pääset tutustumaan Lappeenrannan kaupungin Instagram-tilillä @kaupunkisuunnittelu_lpr sekä tunnisteella #meijäncity❤siuta.