Suosikit
Palvelu

Perusopetus

Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna kun lapsesi täyttää seitsemän vuotta. Nuori voi olla lasten perusopetuksessa kunnes hän on suorittanut perusopetuksen oppimäärän tai sen lukuvuoden loppuun, jolloin hän täyttää ko. kalenterivuonna 17 vuotta. Oppivelvollisuus päättyy kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa ylioppilastutkinnon tai ammatillisen tutkinnon.

Lapsesi saa maksutonta yleissivistävää perusopetusta Lappeenrannan kaupungin peruskouluissa, joita on 17. Oppilaita on yhteensä noin 6200. Lisäksi kaupungissa toimii yksityisten ylläpitäjien Steinerkoulu ja Itä-Suomen suomalais-venäläinen koulu.

Lappeenrannan kaupungin peruskoulut sijoittuvat viidelle yhteistoiminta-alueelle: Joutseno, Kesämäki, Kimpinen, Lauritsala ja Sammonlahti. Lähikoulu lapsellesi määräytyy väestörekisteriin merkityn lapsen virallisen kotiosoitteen mukaan. Koulujen oppilaaksiottoalueista saat lisätietoa asiakaspalvelukeskus Winkistä tai kaupungin karttapalvelusta.

Alla on lueteltu peruskoulut ja niissä järjestettävän yleisopetuksen vuosiluokat.

Joutsenon yhteistoiminta-alue:

 • Joutsenon koulu (1.-9.lk)
 • Korvenkylän koulu (1.-6.lk)
 • Pulpin koulu (1.-6.lk)

Kesämäen yhteistoiminta-alue:

 • Kesämäen koulu (1.-9.lk)
 • Lönnrotin koulu (1.-6.lk)
 • Simolan koulu (1.-6.lk)
 • Voisalmen koulu (1.-6.lk)
 • Ylämaan koulu (1.-6.lk)

Kimpisen yhteistoiminta-alue:

 • Kaukaan koulu (1.-6.lk)
 • Kasukkalan koulu (1.-6.lk)
 • Kimpisen koulu (1.-9.lk)
 • Myllymäen koulu (1.-6.lk)

Lauritsalan yhteistoiminta-alue:

 • Lauritsalan koulu (1.-9.lk)
 • Pontuksen koulu (1.-6.lk)
 • Nuijamaan koulu (1.-6.lk)

Sammonlahden yhteistoiminta-alue:

 • Lappeen koulu (1.-6.lk)
 • Sammonlahden koulu (1.-9.lk)
 • Sammonlahden koulun Kuusimäen yksikkö (1.-6.lk)
 • Sammonlahden koulun Lavolan yksikkö (1.-6.lk)
 • Sammonlahden koulun Skinnarilan yksikkö (1.-6.lk)

Perusopetuksen järjestämistä säätelee perusopetuslaki ja perusopetusasetus. Opetuksen sisällöt ja työtavat on kuvattu Opetushallituksen vahvistamissa opetussuunnitelman perusteissa. Jokaisella koululla on lisäksi oma tarkennettu opetussuunnitelma, johon pääset tutustumaan koulun verkkosivuilla.

Tavoitteenamme on järjestää perusopetus siten, että jokainen lapsi voi opiskella omien edellytystensä mukaisesti ja kokea oppimisen iloa. Opiskelun sujumisen lisäksi pidämme tärkeänä, että oppilaat kokevat olonsa turvalliseksi koulussa.

Toimintaohje

Lisätietoa erityisen tuen järjestämisestä ja pienryhmistä saat Perusopetuksen erityisopetus ja erityinen tuki -sivulta.

Lisätietoa toissijaisen koulupaikan hakemisesta saat Koulupaikan vaihtaminen -sivulta.

Lisätietoa erityispainotetusta opetuksesta saat Painotettu opetus -sivulta.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Perusopetusasetus

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980852

Oppivelvollisuuslaki 1214/2020

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20201214

Perusopetuslaki 628/1998

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628