Suosikit
Palvelu

Tontin lohkominen asemakaava-alueella

Asemakaava-alueella rakennuspaikat lohkotaan tonteiksi. Asemakaava-alueella rakennusluvan edellytyksenä on, että rakennuspaikka on merkitty kiinteistörekisteriin tonttina. Lohkominen tulee vireille hakemuksesta tai ratkaistusta määräalan lainhuudosta. Omistajalla pitää olla lainhuuto niihin kiinteistöihin tai määräaloihin, joista tontti muodostetaan. Tontin lohkomismaksu riippuu tontin koosta. Jos vanhan tilan tai tontin alue on sama kuin tonttijaon mukaisen tontin alue, voidaan tontti rekisteröidä ilman maastotöitä kiinteistörekisterinpitäjän päätöksellä. Joutsenossa, Ylämaalla ja Nuijamaalla lohkomiset suorittaa maanmittauslaitos, lukuun ottamatta kuntaliitosten jälkeen tehtyjä kaavamuutosalueita.

Ehdot ja kriteerit

Omistajalla pitää olla lainhuuto niihin kiinteistöihin tai määräaloihin, joista tontti muodostetaan.

Toimintaohje

Tontin lohkominen tulee automaattisesti vireille määräalaan myönnetystä lainhuudosta. Muissa tapauksissa maanomistaja hakee kiinteistötoimitusta. Toimitusta voi hakea sähköisesti verkkoasioinnin kautta tai tulostettavalla lomakkeella, jonka voi pyytää kiinteistönmuodostuspalveluista. Lisätietoja ja toimintaohjeita saat Lappeenrannan kaupungin kiinteistönmuodostuspalveluista toimitusinsinööriltä.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on maksullinen.

Lappeenrannan kaupunki vahvistaa kiinteistötoimitukseen liittyvät maksut erillisellä toimielinpäätöksellä.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Kiinteistönmuodostamislaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950554

Toimitusinsinööri +358 40 7497290