Suosikit

Nuorten palvelut

Lappeenrannan kaupungin nuorisotyö on alle 29-vuotiaiden kuntalaisten kanssa tehtävää työtä, jota tehdään yksilöiden ja ryhmien kanssa. Nuorisotoimi tukee lappeenrantalaisten nuorten tervettä kasvua ja hyvinvointia, itsenäistymistä sekä osallisuutta tarjoamalla monipuolisia harrastus- ja toimintamahdollisuuksia. Nuorisotyötä toteutetaan kaupungin viidellä nuorisotilalla, alueilla tehtävässä nuorisotyössä, Ohjaamossa, etsivässä nuorisotyössä, koulunuorisotyössä, toiminnallisissa pienryhmissä, leireillä, nuorisovaltuustossa ja lasten parlamentissa, kansainvälisessä nuorisotyössä sekä erilaisissa hankkeissa. Nuorisotoimi tekee tiivistä yhteistyötä muiden lasten ja nuorten parissa työskentelevien kanssa.

Nuoriso- ja liikuntajärjestöille sekä nuorisotyötä tekeville tahoille tarjotaan tiloja edullisesti käyttöön. Nuorisojärjestöjen toimintaa tuetaan lisäksi avustuksin.