Suosikit

Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma

Lappeenrannan seudun ympäristötoimi valvoo useita elinympäristön olosuhteita sekä yritysten, yhteisöjen ja asukkaiden toimintaa. Valvonnalla varmistetaan toimijoiden ja olosuhteiden lainmukaisuutta. Tällaisia ovat esimerkiksi elintarvikkeiden laatu, koulujen olosuhteet, järvi-, pohja- ja talousveden laatu ja ympäristöluvitetut tai rekisteröidyt toiminnot. Valvonta jakautuu suunnitelmalliseen valvontaan ja ns. muuhun valvontaan.

Suunnitelmallisessa valvonnassa viranomaistarkastuksia tehdään valvontasuunnitelmaan perustuen säännöllisin väliajoin. Tarkastusten tiheys riippuu tarkastettavasta kohteesta ja suoritettavan tarkastuksen luonteesta: suureen keskuskeittiöön tehdään useita, lyhyitä tarkastuksia vuoden aikana ja toisaalta karjatiloja tarkastetaan usean vuoden välein. Tarkastuksia voidaan tehdä joko ennalta ilmoittamatta tai tarkastuksesta etukäteen sopien. Valvonnan tavoitteena on varmistaa lakien noudattaminen kaikessa valvottavassa toiminnassa. 

Valvontasuunnitelma ympäristöterveydenhuollon valvonnassa tehdään yleensä neljäksi vuodeksi kerrallaan ja suunnitelmaa päivitetään vuosittain. Ympäristönsuojelu on laatinut neljän vuoden aikana ns. vapaaehtoisen valvontasuunnitelman vuosittain. Ympäristönsuojelulain muutokseen perustuva ns. pakollinen valvontasuunnitelma otetaan käyttöön tn. vuoden 2016 alusta. Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta hyväksyy molemmat suunnitelmat ja seuraa suunnitelmien toteutumista.