Suosikit

Harjaantumisopetus

Voisalmen koulussa toimii kuusi harjaantumisopetuksen luokkaa, joista yksi luokka sijaitsee keskustan toimipisteessä osoitteessa Lönnrotinkatu 7. Luokat ovat yhdysluokkia, joissa opiskelee oppilaita vuosiluokilta 1-9.

Harjaantumisopetuksen luokat on tarkoitettu kehitysvammaisille oppilaille, joilla opiskelu oppiaineittain ei ole mielekästä tai mahdollista. Luokat ovat enintään kahdeksan oppilaan pienryhmiä, joita opettaa erityisluokanopettaja työtiiminään koulunkäynninohjaajia. Oppilaat tulevat luokkiin koko Lappeenrannan kaupungin alueelta.

Opetus tapahtuu toiminta-alueittain: motoriset taidot, kieli ja kommunikaatio, sosiaaliset taidot, päivittäisten toimintojen taidot ja kognitiiviset taidot. Oppilaan yksilölliset tavoitteet sekä oppilaan edistymisen arviointi kuvataan HOJKSissa kullekin toiminta-alueelle. Tavoitteet asetetaan yhdessä oppilaan ja huoltajien kanssa. Tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä.

Opetus on monikanavaista, käytännönläheistä ja oppilaan aktiivista roolia korostavaa. Opetuksen ytimessä on auttaa oppilasta harjaantumaan sellaisissa taidoissa ja tiedoissa, jotka auttavat häntä hän suoriutumaan mahdollisimman itsenäisesti elämässään.

Jokainen oppilas on ainutlaatuinen. Harjaantumisluokilla toiminnan tavoitteena on auttaa oppilaita kasvamaan omaan täyteen potentiaaliinsa!