Suosikit

Iltapäiväkerho

Pontuksen koulun iltapäiväkerho

Iltapäiväkerho alkaa aina sään salliessa ulkoilulla klo 12.30. Välipalan syömme klo 13.45 koulun ravintolassa. Vapaaseen leikkiin on mahdollisuus päivittäin aikuisen ohjauksessa. Keskiviikkoisin on ohjattu liikuntakerho klo 12.45-13.45. Lähdemme pääsääntöisesti ulkoilemaan noin 15.30 ja lapset haetaan tällöin ulkoa.

Pontuksen iltapäivätoiminnan lapset ovat jaettu kahteen kerhoon, yläilttiin ja alailttiin. Toisessa ovat Aurinkolaakson ja Lupiinirinteen oppilaat (Alailtti) ja toisessa Viherniityn ja Saimaanselän oppilaat (Yläiltti). Teemme yhteistyötä ja loppupäivästä kerhot usein yhdistyvät. Alailtin tila sijaitsee Sateenkaari-luokassa (lähellä kirjastoa) ja yläiltin tila toisessa kerroksessa heti oikealla Tupasvilla-luokassa.

Pyrimme järjestämään ajan läksyjen tekoon päivittäin. Iltapäivätoiminnassa autetaan tarvittaessa läksyjen teossa, kuitenkin lopullinen vastuu läksyjen teosta on vanhemmilla. Lukuläksyt luetaan vanhemmille ja kirjalliset läksyt tarkistetaan.

 

Yhteystiedot

Yläiltti (Viherniityn ja Saimaanselän oppilaat)
puhelinnumero 040 687 8553
vastuuohjaaja Ann-Niina Turunen

Alailtti (Aurinkolaakson ja Lupiinirinteen oppilaat)
puhelinnumero 040 575 0078
vastuuohjaaja Hanna Toikka

Wilman kautta voitte olla yhteyksissä kiireettömissä asioissa.

Huom! Turvallisuus- ja vastuusyistä emme voi huomioida lapsen kautta tulleita suullisia viestejä.

 

Iltapäiväkerhon poissaolot

Lasten tuloa koulusta ja lähtöä iltapäivätoiminnasta valvotaan tarkasti, joten huoltajan tulee ilmoittaa myös kaikista muutoksista ja poikkeuksista (poissaolot, sairastumiset) iltapäiväkerhoon. Poissaoloista ilmoittaminen vaikuttaa myös laskutukseen. Kun haette lapsenne iltapäiväkerhosta, tulkaa ilmoittautumaan iltapäiväkerhon aikuiselle.

Jos lapsenne on iltapäiväkerhossa 1-10 pv/kk, lapsenne läsnäolopäivät tulee ilmoittaa Wilman kautta viimeistään edellisen viikon keskiviikkona.

Muista muutoksista (esim. sairastumiset) ilmoitetaan suoraan iltapäiväkerhon puhelimeen tekstiviestillä (yhteystiedot yllä). Kouluun ilmoitetut poissaolot eivät tavoita meitä. Vastaamme puhelimeen iltapäiväkerhon ollessa toiminnassa klo 12.30 jälkeen, tekstiviestit pyrimme lukemaan päivän aikana.

 

Koululaisten iltapäivätoiminnan suunnitelma

Koulu: Pontuksen koulu
Tuottaja: Lappeenrannan kaupunki

 

1. Toiminnan tavoitteet

Kuvaus niistä teoista, joilla tavoitteisiin käytännössä pyritään

Kodin ja koulun kasvatustyön tukeminen

 • noudetaan koulun sääntöjä ja toimintatapoja iltapäivätoiminnassa
 • lasten erityistarpeiden huomioiminen kodeista saadun tiedon pohjalta
 • yhteydenpito vanhempiin kasvotusten, Wilma-viestein sekä puhelimella aina tarvittaessa
 • molemminpuoliseen kunnioittamiseen kasvattaminen kaikessa vuorovaikutuksessa

Tunne-elämän ja sosiaalisen kehityksen tukeminen

 • lapsen arvostaminen ja hyväksyminen omana itsenään
 • aikuisen tuki jokapäiväisessä toiminnassa

Eettisen kasvun tukeminen

 • anteeksipyytämisen ja -antamisen taidon opetteleminen
 • lasten ohjaaminen itseä ja toisia kunnioittavaan toimintaan

Osallisuuden edistäminen, tasa-arvon lisääminen ja syrjäytymisen ennaltaehkäiseminen, monikulttuurisuus

 • lasten toiveita huomioidaan suunnittelussa
 • lasten välisten suhteiden huomioiminen

Yhteistyö eri hallintokuntien ja sidosryhmien kanssa

 • Yhteistyö koulun sekä eri harrastuksen-tarjoajien kanssa mahdollista

Sisällölliset painotukset lukuvuonna 2019-2020

 • Leikki
 • Ulkoilu
 • Liikunta
 • Kädentaidot; askartelu, käsityöt
 • Kirjastoon tutustuminen viikoittain
 • Mahdollisuus läksyjen tekoon ja rauhoittumiseen
 • Teematapahtumina; halloween, pikkujoulut, ystävänpäivä, pääsiäinen, vappu

 

2. Toiminnan arvot

Miten kasvatus- ja opetustoimen arvot näkyvät kerhon työskentelyssä

Oikeudenmukaisuus 

 • Kaikkia kohdellaan tasapuolisesti
 • Kaikilla on samat säännöt, oikeudet ja velvollisuudet
 • Kiistatilanteessa kaikkien osapuolien näkemys kuullaan ja otetaan huomioon

Oppiminen ja ihmisenä kasvaminen

 • Toisten kanssa toimimiseen kasvaminen, leikin, pelien ja yhteisen tekemisen kautta

Oman itsen, toisten ja ympäristön kunnioittaminen

 • Yhteisten sääntöjen noudattaminen
 • Empatiataitojen opetteleminen
 • Erilaisuuden hyväksyminen
 • Toimimme iltapäiväkerhossa koulumme Pro koulu-hankkeen mukaisesti
 • Yhteisesti laadittujen sääntöjen mukaan tilojen ja välineiden hyvä kohteleminen
 • Leikit siivotaan päivittäin ja tavarat viedään niille varatuille paikoille

Välittäminen ja yhdessä kasvaminen

 • Jokainen yksilö on arvokas
 • Toisten tunteiden kohtaaminen kaikissa tilanteissa
 • Aito kuunteleminen
 • Otetaan kaikki mukaan!

Kerhon ylläpitäjän määrittelemät toimintaa ohjaavat arvot ja miten ne näkyvät kerhon työskentelyssä

 • Pontuksen iltapäivätoiminnassa pyrimme toteuttamaan kasvatus- ja opetustoimen arvoja jokapäiväisessä toiminnassamme parhaamme mukaan. Ne näkyvät oikeudenmukaisuutena, yksilön huomioimisena ja turvallisuutena päivittäin.

 

3. Kuvaus toimintaympäristöstä

Toimintapisteet ja tilat

 • Toimintapiste Pontuksen koulu
 • TiloinatoimivatViherniityn solun Tupasvillasekä alakerran Sateenkaari-ryhmän luokka.
 • Käytössämme on myös koulun muut tilat tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan esim. liikuntasali ja käsityötilat
 • Kirjasto on käytössä viikottain
 • Koulun piha-alue on päivittäisessä käytössä

Ohjaajat, määrä ja kelpoisuus, henkilökunnan koulutus

 • Kahdeksanohjaajaa, joistaviisi kokoaikaista
 • Yksi työkokeilija
 • Kaikilla ohjaajilla kelpoisuus ja soveltuva tutkinto
 • Osallistuminen tarjolla oleviin koulutuksiin mahdollisuuksien mukaan

Välineet

 • Lelut; Legoja, pikkuautoja, barbeja, pikkuhahmoja, lautapelejä ym.
 • Askarteluvälineitä
 • Pingispöytä ja pöytäjalkapallopeli
 • Käytössä koulun liikuntatilat sekä –välineet
 • Ulkovaraston välineet käytössä ulkoilun aikana

Toiminta-aika

 • Lukuvuoden koulupäivinä ma-pe klo 12.30-16.30