Suosikit

Nuorisotyön kehittämis- ja tutkimustoiminta

Nuorisotoimi/NTlogo2.png

Lappeenrannan nuorisotoimi pyrkii osaltaan suurehkona kunnallisena nuorisotyön toimijana olemaan mukana nuorisotyön ammatillisessa kehittämis- ja tutkimustoiminnassa. Tästä yhtenä esimerkkinä on nuorisotyön perussuunnitelma (nups) ja strateginen toimintasuunnitelma vuosille 2018-2021.

Lappeenrannan lasten ja nuorten lautakunta hyväksyi kokouksessa 22.1.2019 nuorisotoimen Strategisen toimintasuunnitelman 2018-2021, joka sisälsi kaksi osa-aluetta, nuorisotyön perussuunnitelman (NUPS) ja nuorisotyön strategisen suunnitelman vuosiksi 2018 - 2021. Lappeenrannan nuorisotoimen ensimmäinen NUPS-prosessi käynnistyi joulukuussa 2016 ja päättyi keväällä 2018 Viljami Kinnusen toimiessa prosessin fasilitoijana. Prosessissa olivat mukana myös nuorisotutkija Tomi Kiilakoski, sekä digitaalisen nuorisotyön kehittämiskeskuksen Verken Heikki Lauha ja Mimmi Mäkinen.

Lappeenrannan nuorisotoimi jatkoi nuorisotyön kehittämistyötä NUPS:in pohjalta AVI:n rahoittamassa Etelä-Karjalan nuorisotyön kehittämishankkeessa "Oikeesti oikeella asialla" 1.10.2018-31.12.2020. Hankkeessa määriteltiin laadukasta eteläkarjalaista nuorisotyötä ja kehitettiin siihen vaikuttavuutta ja laatua kuvaavia mittareita. Hankkeeen aikana syntyi myös ensimmäinen Etelä-Karjalan maakunnallinen nuorisotyön perussuunnitelma 2020-2023.