Suosikit

Taiteen perusopetus Lappeenrannassa

Taiteen perusopetus on paikallisissa, yksityisissä taideoppilaitoksissa vapaa-ajalla annettavaa taidekasvatusta ja osa suomalaista koulutusjärjestelmää. Se on tavoitteellista, valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan sidottua ja sitä antavat alan koulutetut ammattilaiset.

Lappeenrannassa valittavia taiteenaloja on kuusi: kuvataide, käsityö, musiikki, teatteri, sirkus ja tanssi. Taiteen perusopetukseen tavoitteellisen harrastamisen pariin voi hakeutua oppilaaksi voi hakeutua matalalla kynnyksellä ja minkä ikäisenä vaan. Alle kouluikäisille oppilaitoksissa annetaan varhaisiän taidekasvatusta.

Taiteen perusopetuksessa lapsi tai nuori voi keskittyä oman kiinnostuksensa mukaiseen taiteen alaan motivoivassa ilmapiirissä samanhenkisten ystävien seurassa. Hän oppii pitkäjänteisyyttä, ajattelun taitoja ja luovuutta. Niiden avulla hänestä kasvaa aikuinen, jolla on hyvä sosiaalinen ja kulttuurinen pääoma sekä tulevaisuuden työelämässä tärkeitä taitoja.

Taiteen perusopetusta annetaan yleisen (500 tuntia) ja laajan oppimäärän (1 300 tuntia) mukaisesti. Opetus perustuu valtakunnallisiin Opetushallituksen 20.9.2017 päättämiin opetussuunnitelman perusteisiin.

Lappeenrannan kuvataidekoulu

Lisätietoja: https://lprkuvataidekoulu.fi
Ilmoittautuminen: https://lprkuvis.eepos.fi

Lappeenrannan Musiikkiopisto

Lisätietoja: https://www.lprmo.fi
Ilmoittautuminen: https://lprmo.eepos.fi

Lappeenrannan Tanssiopisto

Lisätietoja: https://www.lprto.fi
Ilmoittautuminen: https://lprto.eepos.fi

Taito Etelä-Suomen käsityö- ja muotoilukoulu

Lisätietoja: https://www.taitoetelasuomi.fi/kasityo-ja-muotoilukoulu
Ilmoittautuminen: https://taitoetelasuomi.eepos.fi

Taidekoulu Estradi

Lisätietoja: https://www.taidekouluestradi.fi
Ilmoittautuminen: https://estradi.eepos.fi

Musiikkikoulu Musika

Lisätietoja: http://www.musika.fi

Muut linkit

Taiteen perusopetusliitto TPO ry: https://artsedu.fi/

Opetushallitus: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/taiteen-perusopetus

Opetus- ja kulttuuriministeriö: https://minedu.fi/taiteen-perusopetus

Youtube-video -  innostu taiteesta: https://www.youtube.com/watch?v=JVNUthHsTbw