Suosikit

Ulkovalaistus

LappeenrantaFI/Liikenne ja kaupunkiympäristö/Katuvalo.jpg

Lappeenrannan ulkovalaistus

Lappeenrannan Energia Oy:n yhtiöittämisen yhteydessä vuoden 2003 alusta siirtyi ulkovalaistus Lappeenrannan kaupungin elinvoima ja kaupunkikehitys -toimialalle.

Ulkovalaistuksen rakentamisesta ja kunnossapidosta vastaa elinvoima ja kaupunkikehitys toimialan kadut ja ympäristö -vastuualueelle. Ulkovalaistusta ohjataan ohjausjärjestelmällä, jossa on eri puolilla kaupunkia sijoitetut valoanturit.

Vikailmoitukset

Vikailmoitukset normaalina työaikana (klo 7.00 – 16.00) Topi Kangas, puh. 040 1440 330. topi.kangas(at)lappeenranta.fi
Kunnossapitourakoitsija (Elvera Oy) ei ole velvollinen ottamaan vastaan vikailmoituksia.

Ulkovalaistuksen suunnittelu ja rakentaminen

Sunnittelu teetetään vuotuisen uudisrakentamisohjelman sekä saneerausohjelman perusteella.

Ulkovalaistus on osa katurakennetta ja sen rakentaminen toteutetaan katurakentamisen yhteydessä. Lappeenrannassa toimii Lappeenrannan kaupunkikonsernin työyhteenliittymä jonka tehtäviä ovat

  • suunnitella ja rakennuttaa kaikki vesihuollon, kaukolämmön, maakaasun, katuvalaistuksen ja katujen uudet ja saneerattavat kohteet
  • sähköverkon osuus suunnitellaan ja rakennutetaan työyhteenliittymän toimesta sekä soveltuvin osin tietoliikenneyhteydet

Suunnittelupäällikkö Timo Kalevirta vastaa suunnittelun ja rakentamisen kokonaisuudesta.

Kunnossapitopäällikkö Topi Kangas vastaa ulkovalaistussuunnittelusta.

 

Energian hankinta

Ulkovalaistuksen energia ostetaan sähköpörssistä. Kaupunki käyttää valaistukseen EKOenergiaa eli Metsä- ja Tuulivoimaa.

 

Lappeenrannan katuvalaistuksen historiaa

Lappeenranta oli Suomen ensimmäisiä kaupunkeja, jossa oli sähköllä toimiva katuvalaistus. Pallon kaupunginosaan nykyiselle Huopatehtaankadulle (entinen Vellamonkatu) rakennettiin voimalaitos, joka tuotti tasasähköä. Voimalaitos valmistui tammikuussa 1902 ja oli käytössä syyskuuhun 1929. Alkuun Pallon voimalaitos tuotti sähköä pelkästään ulkovalaistusta varten. Melko pian sitä alettiin ottaa myös muuhun käyttöön. Sähkölaitoksen uuden muuntoaseman valmistuminen keväällä 1929 Valtakadulle (silloiselle Aleksanterinkadulle) toi vasta valmistuneen Imatran voimalaitoksen sähkön myös Lappeenrantaan. Kaupungin katuvalaistus uusittiin kokonaan ja verkostoa laajennettiin huomattavasti.
Katujen sähkövalaistuksella on Lappeenrannassa siis jo yli satavuotinen historia.